MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Traphaco (TRA): Quý 2 lãi 49 tỷ đồng tăng 77% so với cùng kỳ

Tiết giảm hàng hoạt chi phí giúp Traphaco (TRA) báo lãi tăng cao trong quý 2/2020.

Công ty Cổ phần TRAPHACO (mã CK: TRA) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt gần 456 tỷ đồng tăng 6% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp giảm 9% xuống còn 227,6 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng các chi phí phát sinh trong kỳ cũng được cắt giảm đáng kể, chi phí tài chính giảm 30%, chi phí bán hàng giảm 20%, chi phí QLDN giảm 21% nên kết quả Traphaco lãi ròng 49 tỷ đồng tăng 77,5% so với cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ là 42,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, TRA đạt 848 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 6,5% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 90 tỷ đồng tăng 23% so với nửa đầu năm 2019 tương đương EPS đạt 1.760 đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2020, Traphaco đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 17% so với mức thực hiện ghi trong báo cáo kiểm toán; lợi nhuận sau thuế là 180 tỷ đồng, tăng 5,5%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì ở mức 30%. Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2020 TRA đã hoàn thành được 42,4% mục tiêu về doanh thu và 50% mục tiêu về lợi nhuận.

Traphaco (TRA): Quý 2 lãi 49 tỷ đồng tăng 77% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

BCTC quý 2/2020_TRA

Trần Dũng

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên