MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIB, TPB, POM, TID, PVV, VHD, NDN, TVC, RDP, TVS, PTV, AGM, HEJ, TAC, HMH, KKC, KTT, SMT, PMB, NAP, MAC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VIB, TPB, POM, TID, PVV, VHD, NDN, TVC, RDP, TVS, PTV, AGM, HEJ, TAC, HMH, KKC, KTT, SMT, PMB, NAP, MAC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Đỗ Xuân Thụ, cha ông Đỗ Xuân Hoàng – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 17,9 triệu cp trong tổng số 61.157.030 cp (tỷ lệ 3,938%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12/2021 đến 21/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VIB, cùng thời gian, ông Đỗ Xuân Sơn, con ông Đỗ Xuân Hoàng, đăng ký mua 17,9 triệu cp. Trước giao dịch ông Sơn sở hữu 2,1 triệu cp (tỷ lệ 0,135%).

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB): Bà Đỗ Quỳnh Anh, con gái ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT – đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 35.963.021 cp (tỷ lệ 3,07%). Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2021.

CTCP Thép Pomina (POM): Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh đăng ký bán toàn bộ 2.402.172 cp (tỷ lệ 0,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12/2021 đến 24/1/2022.

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (TID): Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 899.614 cp (tỷ lệ 0,45%0. Giao dịch thực hiện từ 19/11 đến 17/12/2021.

CTCP Vinaconex 39 (PVV): Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Bắc Trung Bộ đã bán 1.739.800 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.133.300 cp (tỷ lệ 7,11%0 xuống 393.500 cp (tỷ lệ 1,31%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/12/2021..

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (VHD): Ông Nguyễn Hồ Nam, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 8.663.800 cp (tỷ lệ 22,8%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Nam không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 15/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VHD, cùng ngày, ông Nguyễn Đình Ngôn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 9.119.800 cp (tỷ lệ 24%) và trở thành cổ đông lớn, trước giao dịch ông Ngôn không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Vũ Nam Chung, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3.640.700 cp (tỷ lệ 9,58%) và trở thành cổ đông lớn, trước giao dịch ông Chung không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Ông Nguyễn Quang Minh Khoa, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 530.000 cp (tỷ lệ 0,74%). Giao dịch thực hiện từ 6/12 đến 13/12/2021.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, đã bán 685.081 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.696.434 cp (tỷ lệ 1,64%). Giao dịch thực hiện từ 15/12 đến 17/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TVC, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã bán 10 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 11.484.163 cp (tỷ lệ 11,08%). Giao dịch thực hiện từ 7/12 đến 17/12/2021.

CTCP Rạng Đông Holding (RDP): Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 6,2 triệu cp trong tổng số 30.564.166 cp (tỷ lệ 64,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2021 đến 26/1/2022.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Wardhaven Vietnam Fund đã bán 1.176.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.488.431 cp (tỷ lệ 6,99%). Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2021.

CTCP Thương mại dầu khí (PTV): Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM đăng ký bán toàn bộ 2,2 triệu cp (tỷ lệ 11%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 21/1/2022.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM): Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) đăng ký bán toàn bộ 5.126.550 cp (tỷ lệ 28,17%) đang sở hữu. Đây là giao dịch bán thông qua đấu giá và thực hiện chuyển quyền sở hữu của VSD từ 24/12/2021 đến 23/1/2022.

CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA): Ông Vũ Hà Nam, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 960.624 cp (tỷ lệ 4,72%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 26/11 đến 20/12/2021. Cũng liên quan đến cổ phiếu SMA, bà Thiều Thị Thanh Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 3.325.522 cp, giao dịch thực hiện ngày 17/12/2021. Còn công Đỗ Anh Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 4.983.233 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 37.900 cp (tỷ leke 0,19%) và không còn là cổ đông lớn, giao dịch thực hiện ngày 17/12/2021.

Ở chiều ngược lại, CTCP Thủy điện Nậm La đã mua 10.492.524 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10.594.824 cp (tỷ lệ 52,06%). Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2021.

Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi Việt Nam – CTCP (HEJ): Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đăng ký bán toàn bộ 2.156.000 cp (tỷ lệ 49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2021 đến 6/1/2022.

CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC): Bà Vương Kim Vy, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.190.719 cp, nâng lượng sở hữu từ 517.704 cp (tỷ lệ 1,53%) lên 1.708.423 cp (tỷ lệ 5,04%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/12/2021.

CTCP Hải Minh (HMH): CTCP Cánh đồng xanh đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.428.800 cp (tỷ lệ 11,12%). Giao dịch thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

CTCP Kim khí KKC (KKC): Bà Tạ Kim Chi, em dâu bà Phạm Thị Minh Yến – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 234.000 cp (tỷ lệ 4,99%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2021 đến 20/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KKC, cùng thời gian, bà Trịnh Thanh Nhàn, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 234.000 cp (tỷ lệ 4,99%). CTCP Tập đoàn T&D Group đăng ký mua 3.552.400 cp, trước giao dịch T&D Group sở hữu 468.000 cp (tỷ lệ 9,97%). CTCP Thành Đức Holding đăng ký bán toàn bộ 234.000 cp (tỷ lệ 4,99%) đang sở hữu.

CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT (KTT): Ông Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 313.800 cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 186.200 cp (tỷ lệ 6,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/12/2021 đến 21/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KTT, cùng thời gian, bà Đặng Thùy Dương – Tổng Giám đóc – đăng ký mua 148.800 cp. Trước giao dịch bà Dương sở hữu 351.200 cp (tỷ lệ 11,88%0. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch bà Nhàn không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Sametel (SMT): Ông Nguyễn Thiện Cảnh, Tổng Giám đốc, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 421.899 cp (tỷ lệ 7,72%) xuống 221.899 cp (tỷ lệ 4,06%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 22/11 đến 13/12/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc (PMB): Bà Võ Thị Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 720.000 cp (tỷ lệ 6%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2021.

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP): CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc đăng ký bán toàn bộ 4.594.156 cp (tỷ lệ 21,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/12/2021 đến 21/1/2022.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC): Ông Nguyễn Hữu Lâm, em ông Nguyễn Hữu Vinh - Ủy viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 138.107 cp (tỷ lệ 0,91%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/12/2021 đến 20/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MAC, cùng thời gian, Trong khi đó ông Nguyễn Hữu Vinh đăng ký bán toàn bộ 289.128 cp (tỷ lệ 1,91%) đang sở hữu.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên