MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vilico (VLC): Quý 2 lãi ròng 30 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2020

Vilico (VLC): Quý 2 lãi ròng 30 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2020

Luỹ kế 6 tháng Vilico (VLC) lãi 142 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ là 53 tỷ đồng.

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM: VLC) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 790 tỷ đồng tăng 7,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 254 tỷ đồng tăng 16,5% so với quý 2/2020.

Trong kỳ Vilico có 34 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 54% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm mạnh từ 2,3 tỷ đồng xuống 603 triệu đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 11% và 100% so với cùng kỳ, hoạt động khác lỗ 4,7 tỷ đồng.

Kết quả Vilico lãi sau thuế 88,7 tỷ đồng, tăng 34,4% so với quý 2/2020, LNST công ty mẹ là gần 30 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Vilico (VLC): Quý 2 lãi ròng 30 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, VLC đạt 1.413 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 45% so với cùng kỳ, LNST đạt 142 tỷ đồng, tăng 22% so với nửa đầu năm 2020. LNST công ty mẹ là 53 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 724 đồng.

Vilico hiện tại đã hoàn tất hợp đồng sáp nhập với Công ty cổ phần GTNfoods nhằm đơn giản hóa cấu trúc doanh nghiệp của Vinamilk và tăng cường tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Theo đó, 1,6 cổ phiếu GTN sẽ được hoán đổi thành cổ phiếu VLC.

Với quỹ đất rộng lớn, Vilico có kế hoạch đầu tư dự án nuôi bò thịt với tổng đầu tư 1.700 tỷ đồng, công suất khai thác 20.000 con/năm.

Công ty cũng hợp tác với Tập đoàn Sojitz lập liên doanh đầu tư và kinh doanh lĩnh vực bò thịt với vốn đầu tư ban đầu 2 triệu USD và dự kiến tăng lên theo quy mô phát triển. Vilico định hướng sản xuất thịt bò ở phân khúc trung, cao cấp, hoàn toàn cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu. Thời gian chuẩn bị đầu tư khoảng 6 tháng, ban lãnh đạo kỳ vọng đến cuối năm 2023 có sản phẩm. Doanh thu khoảng 2.000-2.500 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn đầu.

Trần Dũng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên