MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex (VCG): Quý 2 lãi 322 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng

Lũy kế 6 tháng, LNST của Vinaconex tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 385 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã CK: VCG) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 với lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ mặc dù doanh thu sụt giảm mạnh.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.590 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm ít hơn mức giảm của doanh thu nên lãi gộp đạt 185 tỷ đồng giảm 38,7% so với quý 2/2019.

Đáng chú ý là trong kỳ công ty đã hoàn nhập khoảng 287 dự phòng phải thu khó đòi (quý 1 trích lập 495 tỷ đồng) dẫn tới chi phí quản lý quý 2 được ghi nhận -222 tỷ đồng. Đây nguyên nhân chính giúp LNST quý 2 đạt 321,6 tỷ đồng, tăng 51,3% so với quý 2/2019 trong đó LNST công ty mẹ đạt gần 302 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Vinaconex đạt 2.590 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 34,3% so với cùng kỳ do giảm mạnh doanh thu hoạt động xây lắp và doanh thu kinh doanh bất động sản, LNST đạt 385 tỷ đồng tăng 23,4% so với nửa đầu năm 2019, LNST công ty mẹ là gần 369 tỷ đồng tương đương EPS đạt 835 đồng.

Vinaconex (VCG): Quý 2 lãi 322 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng - Ảnh 1.

Năm 2020 Vinaconex dự kiến đạt doanh thu là 9.530 tỷ đồng, bằng 96% so với thực hiện 2029 và lợi nhuận sau thuế 820 tỷ đồng, bằng 104% so với năm trước. Như vậy kết thúc nửa đầu năm 2020 VCG đã hoàn thành được 27% mục tiêu về doanh thu và 47% mục tiêu về lợi nhuận.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020 trong cơ cấu chi phí của VCG chi phí QLDN vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất chủ yếu do phải trích lập tới 208 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi. Tính đến 30/6/2020 VCG có 18.644 tỷ đồng tổng tài sản trong đó 11.469 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn đang tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn (7.314 tỷ đồng) khiến doanh nghiệp đang phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 551 tỷ đồng.

Vinaconex (VCG): Quý 2 lãi 322 tỷ đồng tăng 51% so với cùng kỳ nhờ hoàn nhập dự phòng - Ảnh 2.

Trần Dũng

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên