MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup: LNTT 6 tháng đạt 6.085 tỷ đồng, mảng sản xuất đóng góp 1/6 tổng doanh thu

Doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 184,5% so với cùng kỳ năm trước do trong năm 2019, doanh thu bán ô tô bắt đầu được ghi nhận từ tháng 6.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm.

Trong quý 2, Vingroup ghi nhận 23.200 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 41% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do không còn doanh thu từ hoạt động bán lẻ do đã chuyển giao hệ thống Vincommerce cho Masan Group cũng như ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 38.576 tỷ đồng – giảm 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng tăng đáng kể từ 4.300 tỷ lên 15.600 tỷ đồng.

Vingroup cho biết doanh thu hoạt động sản xuất (VinFast, Vinsmart) tăng mạnh đã bù đắp một phần cho sự suy giảm. Nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ trong nửa đầu năm 2019 và giả định giao dịch bán buôn được ghi nhận vào doanh thu thuần để so sánh tương đương, doanh thu sáu tháng đầu năm 2020 tăng 5,4% so với cùng kỳ mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do Covid -19.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 2.656 tỷ đồng, giảm 46% và lũy kế 6 tháng đạt 6.085 tỷ đồng, giảm 11%.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế 6 tháng đạt 2.305 tỷ đồng, trong đó riêng quý 2 đạt 1.866 tỷ đồng – tăng 37% so với cùng kỳ.

Vingroup: LNTT 6 tháng đạt 6.085 tỷ đồng, mảng sản xuất đóng góp 1/6 tổng doanh thu - Ảnh 1.

Doanh thu bán lẻ bất động sản trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 23.461 tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng doanh thu chuyển nhượng bất động sản (bao gồm bán buôn lô lớn – được ghi nhận như thu nhập tài chính) trong kỳ đạt tổng cộng 34.439 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 3.156 tỷ đồng, giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách thuê gặp khó khăn do Covid-19.

Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong sáu tháng đầu năm 2020 đạt 2.611 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất trong kỳ đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 184,5% so với cùng kỳ năm trước do trong năm 2019, doanh thu bán ô tô bắt đầu được ghi nhận từ tháng 6.

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020, tổng tài sản Vingroup đạt 429.573 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 123.664 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,4% và 2,6% so với cuối năm 2019.

Báo cáo tài chính
Vingroup: LNTT 6 tháng đạt 6.085 tỷ đồng, mảng sản xuất đóng góp 1/6 tổng doanh thu - Ảnh 2.

Trường An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên