MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VnSteel (TVN) lãi trước thuế 151 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, vượt 44% kế hoạch

Dù vượt kế hoạch năm, nhưng tính chung LNTT 6 tháng đầu năm 2020 của VnSteel vẫn giảm gần 70% so với cùng kỳ.

Tổng công ty thép Việt Nam (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 8.031 tỷ đồng, giảm 6,2% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn giảm ít hơn, chỉ 5,1% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 389 tỷ đồng, giảm 23,6% so với quý 2/2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 4,8%.

Doanh thu tài chính trong quý đạt gần 53 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ năm 2019, tương ứng mức giảm 115 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính cùng giảm được 50 tỷ đồng xuống còn 83 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm chi phí lãi vay. BCTC công ty ghi nhận tính đến cuối quý 2/2020 khoản dư vay nợ thuê tài chính dài hạn xấp xỉ bằng đầu năm với 2.313 tỷ đồng trong khi dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm được 710 tỷ đồng xuống còn 4.741 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 20 tỷ đồng, xuống còn 132 tỷ đồng.

Một nguyên nhân nữa, là do quý 2 năm nay các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ gần 92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lãi hơn 74 tỷ đồng.

Những nguyên nhân chính trên khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 2 còn lại 63 tỷ đồng, chỉ bằng 17,4% lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt ơn 26 tỷ đồng.

VnSteel (TVN) lãi trước thuế 151 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, vượt 44% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 15.348 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 151 tỷ đồng, giảm 69,7% so với nửa đầu năm ngoái nhưng cũng giúp công ty vượt gần 44% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 92 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 41 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2 đạt 4.024 tỷ đồng, giảm hơn 320 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng giá trị phải thu của khách hàng hơn 3.215 tỷ đồng, tăng 831 tỷ đồng so với đầu năm.

Xem thêm BCTC quý 2/2020

Nam Sơn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên