MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) báo lãi 208 tỷ đồng trong quý 2, xấp xỉ bằng cùng kỳ

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 Xi măng Hà Tiên 1 đạt gần 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu giảm sút nhưng lợi nhuận vẫn đi ngang so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 2.035 tỷ đồng, giảm 14,1% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí giá vốn đến 16,6% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 420 tỷ đồng, chỉ còn giảm 2,6% so với quý 1/2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,6%.

Doanh thu tài chính ghi dương hơn 1,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 5 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) báo lãi 208 tỷ đồng trong quý 2, xấp xỉ bằng cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong quý, chi phí tài chính ghi nhận 56,6 tỷ đồng, giảm 15,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay. BCTC công ty thể hiện, dư vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn đến cuối kỳ đã giảm mạnh so với đầu năm. Trong đo dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 2.057 tỷ đồng (giảm 317 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 550 tỷ đồng (giảm 257 tỷ đồng).

Kết quả, dù doanh thu giảm nhưng nhờ tiết giảm các loại chi phí, lợi nhuận quý 2 của Xi măng Hà Tiên vẫn đi ngang, đạt hơn 208 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần đạt 3.767 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 44% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 397 tỷ đồng, hoàn thành gần 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ bằng cùng kỳ, đạt hơn 313 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC quý 2/2020

Nguyên Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên