MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bóng đèn Điện Quang (DQC) bị điều chỉnh giảm gần 6% LNST sau kiểm toán

28-03-2019 - 17:13 PM | Doanh nghiệp

Đây là năm thứ 4 liên tiếp lợi nhuận của Bóng đèn Điện Quang đi xuống.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) vừa có thông báo Giải trình chênh lệch KQKD Hợp nhất năm 2018 trước và sau kiểm toán.

Theo đó, do điều chỉnh giảm một số khoản mục doanh thu tài chính theo quy định nên phần doanh thu tài chính sau kiểm toán giảm hơn 7,3 tỷ đồng tương ứng giảm 18%, còn gần 41 tỷ đồng. Chi phí thuế TNDN hiện hành lại vị điều chỉnh giảm hơn 1,1 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 5,1%. Những thay đổi này kéo theo lợi nhuận sau thuế năm 2018 bị điều chỉnh giảm hơn 5,1 ỷ đồng so với số liệu công ty tự lập, còn gần 90 tỷ đồng.

Bóng đèn Điện Quang (DQC) bị điều chỉnh giảm gần 6% LNST sau kiểm toán - Ảnh 1.

Bóng đèn Điện Quang cũng đã công bố Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán. Kết thúc năm, doanh thu Bóng đèn Điện Quang đạt 1.187 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2017 và hoàn thành vượt 2,3% so với mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế 112,6 tỷ đồng, giảm gần 17% so với năm ngoái, hoàn thành 75% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng, giảm 18,4% so với lợi nhuận đạt được năm trước đó, trong đó LNST của Công ty mẹ đạt 88,9 tỷ đồng.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp lợi nhuận của Bóng đèn Điện Quang đi xuống. Trước đó năm 2017 Bóng đèn Điện Quang báo lãi sau thuế hơn 110 tỷ đồng, năm 2016 đạt 204 tỷ đồng, còn năm 2015 báo lãi 210 tỷ đồng và năm 2014 là 242 tỷ đồng.

Bóng đèn Điện Quang (DQC) bị điều chỉnh giảm gần 6% LNST sau kiểm toán - Ảnh 2.

Tính đến cuối năm 2018 vốn chủ sở hữu đạt gần 1.085 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu gần 344 tỷ đồng. Thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 344 tỷ đồng. Ngoài ra Bóng đèn Điện Quang còn hơn 361 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, số cổ phiếu quỹ trị giá hơn 67 tỷ đồng, và gần 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên