MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Đô (HDG) tăng 36 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, nâng tổng LNST cả năm lên 788 tỷ đồng

Nguyên nhân do Hà Đô điều chỉnh tăng doanh thu và giảm chi phí giá vốn.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán HDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán với nhiều số liệu khác với trên báo cáo quý 4 do công ty tự lập.

Cụ thể, doanh thu cả năm điều chỉnh tăng 18 tỷ đồng, lên mức 3.221 tỷ đồng, trong khi đó chi phí giá vốn lại điều chỉnh giảm 23 tỷ đồng, dẫn đến riêng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng 42 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lặp trước đó.

Hà Đô (HDG) tăng 36 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, nâng tổng LNST cả năm lên 788 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngoài ra, thêm một số điều chỉnh ở doanh thu tài chính, chi phí tài chính, và đặc biệt là chi phí bán hàng, nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán bị điều chỉnh tăng 36 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán trước đó.

Như vậy kết thúc năm 2018 Hà Đô đạt 3.221 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40,2% so với năm 2017 nhưng cũng chỉ mới hoàn thành 75% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 787,5 tỷ đồng, gấp 2,88 lần lợi nhuận đạt được năm 2017 vượt 7,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận lớn nhất công ty từng đạt được trong 1 năm.

Hà Đô (HDG) tăng 36 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, nâng tổng LNST cả năm lên 788 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nam Sơn

Tài chính Plus

Trở lên trên