MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tăng lãi sau kiểm toán

Hà Đô (HDG) tăng 36 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, nâng tổng LNST cả năm lên 788 tỷ đồng

Hà Đô (HDG) tăng 36 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán, nâng tổng LNST cả năm lên 788 tỷ đồng

04/04/2019 16:05

Nguyên nhân do Hà Đô điều chỉnh tăng doanh thu và giảm chi phí giá vốn.

PV Drilling (PVD) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

PV Drilling (PVD) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

02/04/2019 13:14

Trước đó PV Drilling báo lãi sau thuế gần 173 tỷ đồng trước kiểm toán.

Trở lên trên