MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PV Drilling (PVD) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

02-04-2019 - 13:14 PM | Doanh nghiệp

Trước đó PV Drilling báo lãi sau thuế gần 173 tỷ đồng trước kiểm toán.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã chứng khoán PVD) công bố giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC hợp nhất sau kiểm toán.

Theo đó, trên BCTC hợp nhất sau kiểm toán thể hiện, doanh thu không có nhiều thay đổi, đạt 5.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 172,7 tỷ đồng, tăng 9,3 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 197,7 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

PV Drilling (PVD) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 1.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận chênh lệch tăng sau kiểm toán, công ty cho biết do PV Drilling đã điều chỉnh một số chi phí trích trước theo quy định.

Cũng liên quan đến chi phí trích khấu hao, trước đó PV Drilling đã phê duyệt kéo dài thời gian trích khấu hao các giàn khoan PV Srilling II, PV Drilling III và PV Drilling IV từ 20 năm lên 35 năm. Việc thay đổi thời gian trích khấu hao này được áp dụng từ năm tài chính 2018.

PV Drilling (PVD) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 2.

Thanh Mai

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên