MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cấm cán bộ kiểm toán uống bia rượu, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ kiểm toán.

Theo lãnh đao Kiểm toán Nhà nước, thời gian qua, phần lớn các đơn vị trong ngành tuy đã nghiêm túc quán triệt và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ…nhưng vẫn còn một số đơn vị, cán bộ, công chức, kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Do đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành;  siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của kiểm toán viên nhà nước; đặc biệt không được đánh bạc dưới mọi hình thức.

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán yêu cầu cán bộ ngành kiểm toán không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; không lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi; không được uống rượu, bia và hát Karaoke với đơn vị đang được kiểm toán; nghiêm cấm việc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán.

Ngoài chấn chỉnh về tác phong và đạo đức nghề nghiệp, Tổng kiểm toán cũng  yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải tập trung ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành; chủ động, thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành; coi đây là nhiệm vụ bắt buộc và gắn với trách nhiệm của các bộ phận trong toàn ngành.

Theo Từ Nguyên

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên