MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi phí nhiên liệu giảm mạnh, LNST của nhiệt điện Bà Rịa và nhiệt điện Ninh Bình đều tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm

21-07-2016 - 07:25 AM | Doanh nghiệp

Riêng nhiệt điện Bà Rịa còn được hưởng lợi khi đồng won giảm giá so với VND, doanh nghiệp không bị lỗ từ chênh lệch tỷ giá như cùng kỳ năm trước.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã: BTP) công bố BCTC quý 2/2016 và 6 tháng đầu năm.

Riêng trong quý 2, doanh thu giảm nhẹ 8% còn 399 tỷ đồng nhưng nhờ giá vốn/doanh thu giảm mạnh từ 98% còn 92% nên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 7 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính đã giảm một nửa còn 39 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của BTP đã giảm 36% còn 50 tỷ đồng.

BTP cho biết, lãi từ hoạt động sản xuất điện quý 2/2016 là 33,8 tỷ đồng – tăng 2,2 lần so với lãi của quý 2 năm trước. Hiện tại BTP đang đàm phán giá điện năm 2016 với công ty mua bán điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam, do đó doanh thu sản xuất điện quý 2/2016 là doanh thu tạm tính bằng giá điện năm 2015. Khi có giá điện chính thức, công ty sẽ quyết toán và điều chỉnh lại.

6 tháng đầu năm, BTP đạt 789 tỷ đồng doanh thu – giảm 7% so với năm trước, lợi nhuận gộp tăng 272% lên 62 tỷ đồng.

Giá vốn của BTP giảm mạnh phần lớn là nhờ chi phí nguyên vật liệu giảm, đồng thời chi phí khấu hao cũng giảm rất mạnh.

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu tài chính của BTP giảm một nửa còn 43 tỷ đồng do lãi chênh lệch tỷ giá giảm, chỉ còn 25 tỷ đồng. Nhưng đồng thời chi phí tài chính cũng giảm tới 60% còn 53 tỷ đồng do không bị lỗ chênh lệch tỷ giá.

Kết quả cuối cùng, BTP lãi ròng 31 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm trước, công ty lỗ 45 tỷ đồng.

Đến ngày 30/06/2016, công ty còn vay nợ 28,7 triệu won Hàn Quốc, tương đương khoảng 574 tỷ đồng.

Một công ty nhiệt điện khác là CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (mã: NBP) cũng đã công bố BCTC quý 2/2016 và 6 tháng đầu năm.

Trong quý 2, doanh thu của NBP giảm 16% còn 173 tỷ đồng nhưng do giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 23%, đạt 20 tỷ đồng. Nguyên nhân chính cũng là do chi phí nguyên liệu giảm mạnh. NBP cho biết, đó là do xuất hao than tiêu chuẩn thấp hơn 9,75 gram/kwh so với cùng kỳ do máy số 3 sau khi thay thế bản thể tua bin đã đi vào vận hành giúp cho suất hao nhiệt giảm.

Các chi phí của NBP đều không đáng kể, lớn nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp 13 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ. Công ty lãi sau thuế 6 tỷ đồng – tăng 30% so với quý 2/2015.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của nhiệt điện Ninh Bình chỉ tăng nhẹ, đạt 353 tỷ đồng nhưng nhờ giá vốn/doanh thu giảm mạnh nên lợi nhuận gộp tăng tới 60% lên 41 tỷ đồng. Đó cũng là nguyên nhân chính giúp cho lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp tăng 214%, đạt 17 tỷ đồng.

Đối với NBP, doanh thu trong 2016 cũng là doanh thu tạm tính.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên