MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán HSC lãi gần 150 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 50% so với cùng kỳ

Như vậy, HCM đã thực hiện 49% kế hoạch năm.

CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã: HCM) đã công bố BCTC quý 2/2016.

Doanh thu hoạt động trong quý 2/2016 của HCM tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước đạt gần 195 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là gia tăng từ lãi các khoản cho vay và phải thu. Doanh thu hoạt động môi giới tăng từ 64 tỷ đồng lên 88 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng tăng từ 48 tỷ đồng lên hơn 70 tỷ đồng. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu tăng từ 241 triệu lên gần 10 tỷ đồng. Chi phí môi giới chứng khoán tăng từ 13 tỷ lên gần 21 tỷ đồng.

Theo đó, HCM đạt 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016, tăng mạnh 58% so với quý 2/2015.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HCM lãi ròng gần 147 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Như vậy, HCM đã thực hiện 49% kế hoạch năm.

Hà Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên