MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ điện lạnh (REE) lãi kỷ lục 2.690 tỷ đồng trong năm 2022

Cơ điện lạnh (REE) lãi kỷ lục 2.690 tỷ đồng trong năm 2022

Nhờ nguồn thu dồi dào mà cả doanh thu và lợi nhuận của Cơ điện lạnh (REE) đều thiết lập cột mốc kỷ lục mới trong năm 2022.

CTCP Cơ Điện Lạnh (mã CK: REE) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 3.070 tỷ đồng tăng mạnh 62% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 1.351,6 tỷ đồng – tăng 57% so với quý 4/2021.

Trong kỳ, REE thu về 59,4 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm mạnh so với con số 242 tỷ đồng trong quý 4 năm ngoái. Chi phí tài chính tăng thêm 22% lên 247 tỷ đồng, mặc dù chi phí bán hàng giảm được 19% nhưng chi phí QLDN lại tăng gần gấp đôi lên 304,3 tỷ đồng.

Ghi nhận thêm gần 313 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh, liên kết nhưng lại lỗ khác gần 85 tỷ đồng nên kết quả REE lãi sau thuế 968 tỷ đồng tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 719,2 tỷ đồng giảm 9% so với quý 4 năm 2021.

Cơ điện lạnh (REE) lãi kỷ lục 2.690 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 9/372 tỷ đồng – tăng 61% so với cùng kỳ; LNST đạt 3.513 tỷ đồng – tăng 65% so với năm 2021, LNST công ty mẹ là 2.690 tỷ đồng tương đương EPS đạt 7.569 đồng.

Trong đó mảng năng lượng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt trội, đóng góp chính vào KQKD năm 2022 của REE.

Cơ điện lạnh (REE) lãi kỷ lục 2.690 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 2.

So với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, cả doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế đều vượt chỉ tiêu, lần lượt 1% và 70%. Đây cũng là mức doanh thu và lãi kỷ lục của REE kể từ khi niêm yết vào năm 2000.

Cơ điện lạnh (REE) lãi kỷ lục 2.690 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 3.

Về cơ cấu tài sản, tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của REE đạt 33.900 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Doanh nghiệp nắm giữ hơn 1.100 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương, cùng 960 tỷ đồng tiền gửi tới ngày đáo hạn. Ngoài ra là hơn 738 tỷ đồng đầu tư chứng khoán vào cổ phiếu của VIB.

Cơ điện lạnh (REE) lãi kỷ lục 2.690 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 4.

Phải thu ngắn hạn cuối kỳ của doanh nghiệp tăng 34%, lên hơn 4 ngàn tỷ đồng, với hơn 66% là phải thu ngắn hạn từ khách hàng. Giá trị hàng tồn kho tăng hơn 77%, đạt 1.420 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư dài hạn vào những công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 6.170 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

Cơ điện lạnh (REE) lãi kỷ lục 2.690 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 5.

Nợ ngắn hạn tăng nhẹ lên 4.090 tỷ đồng trong đó nợ vay ngắn hạn tăng 18%, lên 1.450 tỷ đồng, trong đó còn 8 tỷ đồng dư nợ trái phiếu tới hạn trả. Nợ vay dài hạn cuối kỳ vẫn còn hơn 9.940 tỷ đồng, với nợ vay trái phiếu chiếm 2.350 tỷ đồng.

Thanh Tú

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên