MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fecon Mining dự tính phát hành thêm 20 triệu CP cho cổ đông chiến lược nước ngoài

16-03-2015 - 17:32 PM | Doanh nghiệp

Để tăng vốn điều lệ, mở rộng thị trường cho FECON, năm 2015 công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài, thu về 200 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Khoáng Sản FECON (Fecon Mining-mã FCM) vừa công bố tài liệu trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 21/3 tới đây.

Theo đó, năm 2014, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 24,56 tỷ đồng. Trong khoản LNST đạt được đó, HĐQT trình Đại hội cổ đông phương án trích trả thù lao cho HĐQT, BHS…với mức 1,5% như Nghị quyết HĐQT, ngoài ra, công ty còn trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển với tổng mức 25% tương đương 6,14 tỷ.

Số LNST còn lại 73,5% tương đương 18,05 tỷ nhập vào tài khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối do HĐQT đang đệ trình Đại hội cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2014 là 0%. (Được biết, kế hoạch tại Đại hội cổ đông thường niên 2014, FCM đề ra chỉ tiêu chi trả cổ tức năm 2014 sẽ là 10%).

Tại đại hội lần này, HĐQT cũng sẽ đệ trình lên ĐHCĐ các phương án sử dụng vốn phát hành năm 2014: theo đó, phần vốn đã được sử dụng để đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị 49,277 tỷ, giảm 0,223 tỷ so với kế hoạch đã định (49,5 tỷ); đầu tư xây dựng xưởng cát nhân tạo 6,15 tỷ đồng, giảm được 8,35 tỷ so với kế hoạch đề ra (14,5 tỷ); đầu tư xây dựng khu dịch vụ và mở rộng nhà máy vè phía đông 13 tỷ; tăng tỷ lệ phần vốn góp tại CTCP FECON Nghi Sơn lên 36,695 tỷ đồng, tăng 6,695 tỷ so với kế hoạch ban đầu; Bổ sung vốn lưu động 35 tỷ.

HĐQT cũng trình Đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó, mức Doanh thu dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng 23,5% so với mức doanh thu thực hiện năm 2014; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 40 tỷ, tăng 49% so với LNST đạt được năm 2014. HĐQT cũng đề ra mức chia cổ tức năm 2015 sẽ là 5%/vốn điều lệ.

Đặc biệt, năm 2015, FECON dự tính tăng vốn điều lệ từ 410 tỷ lên 610 tỷ, tỷ lệ tăng 48,8% bằng cách phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu (tương ứng với 48,8% vốn điều lệ, với mệnh giá 10.000Đ/CP) cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Dự kiến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ này công ty sẽ thu về 200 tỷ đồng.

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên