MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gemadept (GMD): Trình kế hoạch chi trả cổ tức 2014 bằng tiền 20%, chia cổ phiếu thưởng 2:1

12-05-2015 - 09:11 AM | Doanh nghiệp

Với nhận định năm 2015 vẫn là năm có nhiều thách thức và khó khăn, Gemadept đặt mục tiêu lãi 330 tỷ đồng chưa bằng 1/2 thực hiện của năm 2014.

Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Trả cổ tức 2014 tỷ lệ 20%, chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1

Kết thúc năm 2014 GMD ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.016,6 tỷ đồng và hơn 701 tỷ đồng LNTT tăng trưởng mạnh so với năm 2013 và vượt 17% kế hoạch LNTT đề ra.

Với kết quả khả quan này, công ty đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 từ lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Đồng thời, công ty cũng đề nghị phát hành cổ phiếu để để tăng vốn cổ phần với mức phát hành là 50% số cổ phiếu hiện hành, với mỗi 02 cổ phần hiện hữu, cổ đông được chia thêm 01 cổ phần mới.

Kế hoạch kinh doanh 2015 thận trọng

Với nhận định năm 2015 vẫn là năm có nhiều thách thức và khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Gemadept, HĐQT dự kiến trình ĐH kế hoạch doanh thu tăng trưởng so với 2014 với 3.200 tỷ đồng nhưng kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh chưa bằng ½ kết quả thực hiện của năm 2014 với 330 tỷ đồng LNTT.

Thoái vốn các lĩnh vực đầu tư không phải hoạt động kinh doanh cốt lõi

HĐQT công ty cho biết, từ sau ĐHĐCĐ năm 2012, ngay trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế Gemadept đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty là kiên định với chiến lược tập trung phát triển các ngành nghề kinh doanh cốt lõi bao gồm khai thác cảng, logistics. Mục tiêu chiến lược là trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Cảng biển và logistics.

Với định hướng phát triển đúng đắn, trong những năm vừa qua, hai lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty đã đạt được những thành quả đáng khích lệ với tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định; Bên cạnh đó, tận dụng tốt các cơ hội đến từ thị trường, công ty cũng đã thực hiện thoái vốn thành công ở những lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi và mang về nguồn tiền tốt  để công ty tiếp tục tập trung phát triển kinh doanh cốt lõi như việc thoái vốn ở các công ty: Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo, công ty xúc tiến thương mại hàng hải…

Trong thời gian tới, nhận thấy cơ hội phát triển dành cho các hoạt động khai thác Cảng và Logistics còn nhiều tiềm năng khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và thế giới, vì vậy, để tập trung nguồn lực cho việc phát triển hoạt động kinh doanh chính của Công ty và nắm bắt kịp thời các cơ hội đến đến từ thị trường, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua uỷ quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các lĩnh vực không phải là hoạt động kinh doanh cốt lõi như dự án đầu tư trồng cây cao su, cây công nghiệp và các dự án bất động sản… khi có cơ hội thuận lợi.

Cũng tại Đại hội này, GMD chính thức trình các cổ đông về việc đổi tên công ty để phù hợp và thuận tiện trong công tác giao dịch. Cụ thể, GMD dự kiến sẽ đổi tên tiếng Việt từ “ Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển" sang Công ty Cổ phần Gemadept.

Minh Trang

PV

HSX

Trở lên trên