MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KBC: Năm 2014 đạt 323 tỷ lợi nhuận sau thuế - vượt gần gấp đôi kế hoạch

13-02-2015 - 17:16 PM | Doanh nghiệp

Một mảng kinh doanh đem lại doanh thu thấp nhưng đã có sự tăng trưởng mạnh là cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ, xử lý nước thải và dịch vụ khác với gần 61 tỷ đồng.

Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã: KBC) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2014 và cả năm.

Trong quý 4/2014, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều giảm khá nhiều. Doanh thu giảm 34% còn 489 tỷ. Tuy giá vốn giảm mạnh hơn nhưng lợi nhuận gộp cũng giảm thêm 30% còn 271 tỷ. Chi phí tài chính giảm mạnh cùng khoản 10 tỷ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết là yếu tố bổ sung giúp lợi nhuận sau thuế của KBC chỉ giảm 19% và đạt hơn 158 tỷ đồng.

Dù vậy, Lợi nhuận cả năm lại tăng trưởng rất cao. Mặc dù doanh thu không thay đổi nhiều, đạt 1.069 tỷ. Trong đó, doanh thu từ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng gần 743 tỷ, doanh thu bán nhà xưởng là 229,5 tỷ. Một mảng kinh doanh đem lại doanh thu thấp nhưng đã có sự tăng trưởng mạnh là cung cấp nước sạch, điện, phí dịch vụ, xử lý nước thải và dịch vụ khác với gần 61 tỷ đồng.

Tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 53,8% xuống 45% giúp lợi nhuận gộp tăng 19% lên gần 588 tỷ đồng. Đồng thời, doanh thu tài chính cũng đã tăng gấp 3 lần lên con số 158 tỷ nhờ có thêm 113,3 tỷ từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính.

Do đó, năm 2014, KBC đạt 312,6 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 297% so với năm 2013. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 326,2 tỷ. Kết quả này đã vượt gần gấp đôi kế hoạch.

Tại thời điểm cuối năm 2014, vốn điều lệ của KBC là 3.957 tỷ đồng – tăng 1.000 tỷ so với đầu năm. Đây là kết quả của việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu để cấn trừ công nợ trong năm. Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.087 tỷ đồng.

Vào ngày 23/12, Kinh Bắc chào bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Đến ngày 23/1/2015, toàn bộ số trái phiếu trên đã được chuyển đổi thành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 800 tỷ đồng.

Mai Linh

Minh Trang

KBC

Trở lên trên