MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nội Bài Cargo trình kế hoạch cổ tức 100% và phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015

09-04-2015 - 15:54 PM | Doanh nghiệp

Công ty trình cổ đông thông qua phương án phát hành 1.246.066 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tức tỷ lệ chia thưởng 5%. Nguồn vốn để thực hiện chia cổ phiếu thưởng được lấy từ quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần.

Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 08/04 nhưng đã đổi lịch sang ngày 23/04, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Nội Bài Cargo, mã chứng khoán: NCT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015.

Năm 2014, doanh thu thuần của Nội Bài Cargo đạt 678 tỷ đồng tăng 18%, LNST đạt 273,4 tỷ đồng tăng 10,46% so với năm 2013. Tháng 9/2014, dự án kho hàng nhập quốc tế NCT3 đã chính thức đưa vào hoạt động, giúp giải quyết đáng kể tình trạng quá tải nhiều năm qua đồng thời tăng thêm quy mô cũng như năng lực phục vụ của công ty.

Trả cổ tức năm 2014 là 104%

Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại để chia cổ tức của NCT là 259,4 tỷ đồng tương đương tỷ lệ cổ tức 104%.

Trong năm 2014, Nội Bài Cargo đã tạm ứng hai đợt cổ tức. Đợt 1 với tỷ lệ 70% vốn điều lệ bằng cổ phiếu và đợt 2 chi trả cổ tức 40% bằng tiền. Phần còn lại tương ứng với tỷ lệ cổ tức 37,1%. Phương án chi trả sẽ được triển khai thực hiện sau khi BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận được ĐHCĐ phê duyệt (dự kiến chi trả trước 30/6/2015).

Như vậy, việc chi trả cổ tức năm 2014 có thể lên tới 104% thay vì kế hoạch 90%.

Giữ mức tăng trưởng nhẹ trong năm 2015

Dự báo tình hình năm 2015 thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam và tình hình vận tải hàng hóa bằng đường hàng không nói chung cũng như các hoạt động kinh doanh dịch vụ logistic tại Việt nam nói riêng có nhiều khởi sắc, Nội Bài Cargo đặt kế hoạch doanh thu là 731 tỷ đồng – tăng 5% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 351 tỷ đồng – tăng 2,7%. Cổ tức được trả dự kiến là 100% - thấp hơn năm 2014 do điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 5% .

Cũng tại đại hội lần này, công ty trình cổ đông thông qua phương án phát hành 1.246.066 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tức tỷ lệ chia thưởng 5%. Nguồn vốn để thực hiện chia cổ phiếu thưởng được lấy từ quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần.

Mai Linh

Minh Trang

HSX

Trở lên trên