MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PGD: 6 tháng lãi ròng 172 tỷ đồng, vượt 71% kế hoạch cả năm

23-07-2015 - 08:04 AM | Doanh nghiệp

Kết quả riêng quý 2 công ty lãi ròng 93,2 tỷ đồng (tăng 86,4%), nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên mức 172 tỷ đồng, gấp đôi con số cùng kỳ 2014.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD) công bốkết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.

Quý 2 chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu của PVGasD, từ mức 1.749 cùng kỳ xuống còn 1.362 tỷ đồng quý 2 năm nay. Tuy vậy, nhờ giảm tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần, lãi gộp của PGD quý 2 vẫn đạt con số 178 tỷ đồng, tăng 45,66% so với cùng kỳ. Sau khi trang trải các chi phí hoạt động trong kỳ, PGD lãi thuần 120 tỷ đồng, tăng 87,5% so với quý 2 năm 2014.

Kết quả riêng quý 2 công ty lãi ròng 93,2 tỷ đồng (tăng 86,4%), nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng lên mức 172 tỷ đồng, gấp đôi con số cùng kỳ 2014.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh, tuy nhiên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PGD 6 tháng đầu năm âm 155 tỷ đồng - chủ yếu do chênh lệch các khoản phải trả. Cuối quý 2 số dư khoản phải trả ngắn hạn của PGD còn 1.530 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 2.106 tỷ đồng số dư đầu năm. Việc thanh toán các khoản phải trả đã ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền 6 tháng đầu năm của công ty.

Số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 2 của PVGasD đạt 1.573 tỷ đồng, giảm gần 20% so với số dư đầu năm,

Năm 2015 PGD đặt kế hoạch LNST 100,8 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với tỷ lệ 70,63%.

Đan Nguyên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên