MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PHC: 100% cổ đông đồng thuận phương án 0 đồng LNTT năm 2013

03-05-2013 - 08:18 AM | Doanh nghiệp

PHC: 100% cổ đông đồng thuận phương án 0 đồng LNTT năm 2013

Kế hoạch LNTT của công ty mẹ đạt 0 đồng nhưng ĐHCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 4% LNST được tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, không thấp hơn 200 triệu đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm  2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) được tiến hành với sự tham dự của 114 cổ đông sở hữu 9.083.312  cổ phần chiếm 83,41%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đáng chú ý là 100% cổ đông thông qua kế hoạch 0 đồng LNTT. Cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU

Dự tính 2013 tại  Cty mẹ

(Đơn vị: Triệu đồng)

Doanh thu

Lợi nhuận

DOANH THU - LỢI NHUẬN

630.707

27.600

Hoạt động kinh doanh xây lắp

574.069

19.621

Các công trình chuyển tiếp sang năm 2013

345.869

13.417

Các công trình dự kiến ký năm 2013

228.200

6.204

Hoạt động kinh doanh Bất động sản

39.931

-33

Hoạt động kinh doanh thiết bị

4.000

2.000

Thu từ hoạt động đầu tư vốn vào các công ty

 

6.168

CHI PHÍ

 

27.600

Chi phí quản lý chung

 

10.500

Chi phí  hoạt động tài chính

 

15.300

Các khoản dự phòng

 

1.800

Lợi nhuận trước thuế

 

0

Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 4% lợi nhuận sau thuế được tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 nhưng không thấp hơn 200 triệu đồng.

Nghị quyết ĐHCĐ

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/PHC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên