MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trực tiếp ĐHCĐ Coteccons: "Chúng tôi muốn cổ tức ngày một cao, giá cổ phiếu cán đích 100.000 đồng/CP"

14-04-2015 - 10:32 AM | Doanh nghiệp

Để cân bằng quyền lợi của cổ đông và đội ngũ cán bộ đã góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho công ty, CTD trình ĐHCĐ phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV. Đây là lần đầu tiên CTD phát hành ESOP kể từ khi niêm yết.

Sáng ngày 14/04/2015 Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Xây dựng Cotec – CotecCons (MCK: CTD) đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 2014, CTD đạt tổng doanh thu 7.633 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 327,4 tỷ đồng; cổ tức thực hiện 50%/mệnh giá, bằng tiền.

Được biết, CTD chỉ mới tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%/mệnh giá, nếu được ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức 50%, CTD sẽ chia tiếp được 40%/mệnh giá.

Năm 2015, CTD đặt kế hoạch doanh thu 9.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 400 tỷ đồng, trong đó có 51,3 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động tài chính.

Giải thích thêm về con số lợi nhuận từ hoạt động tài chính, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty -  ông Nguyễn Bá Dương cho biết lãi hoạt động tài chính năm 2015 chủ yếu  là CTD thu hồi công nợ của các năm trước. Được biết, việc thu hồi công nợ là một trong bốn ưu tiên quan trọng trong công tác hàng ngày, hàng tuần mà ông Dương quan tâm. 4 quan tâm ưu tiên khi đọc email báo cáo công việc của Tổng giám đốc CTD gồm: Tiến độ, chất lượng, an toàn, thu hồi công nợ.

Thù lao HĐQT và BKS 0,5% LNST thuộc cổ đông công ty mẹ, liệu có quá thấp?

CTD sẽ trích lập 40% lợi nhuận sau thuế tương đương khoảng 160 tỷ đồng để đầu tư thiết bị mới phục vụ cho hoạt động thi công. Ông Dương cho hay, nhu cầu vốn đầu tư thiết bị năm nay của CTD khoảng 600 tỷ đồng để phục vụ làm Tổng thầu.

Cổ tức kế hoạch năm 2015 là 30%/mệnh giá bằng tiền.

Năm 2015, HĐQT trình ĐHĐCĐ trích 0,5% lợi nhuận sau thuế - khoảng 2 tỷ đồng để chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty (tổng 10 người) và thưởng khoảng 3% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ hoạt động tài chính – theo tính toán khoảng 8-9 tỷ đồng.  Cả 2 nội dung quan trọng này cũng chưa có bất kỳ ý kiến của cổ đông.

Với mức thù lao 0,5% LNST thuộc cổ đông công ty mẹ  tương đương khoảng 2 tỷ đồng chi trả cho 10 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, CTD có khả năng sẽ lọt top những doanh nghiệp lợi nhuận cao chi phí thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thấp - một cổ đông nhận xét.

Phát hành cổ phiếu ESOP lần đầu tiên kể từ ngày niêm yết cổ phiếu

Năm 2015, HĐQT trình ĐHĐCĐ sẽ phát hành cổ phiếu ESOP, chia ra làm 2 đợt như sau:

(i) Đợt 1: Phát hành 1,05 triệu cổ phần, tương đương 2,5% số lượng cổ phần lưu hành cuối năm 2015 với giá phát hành 35.000 đồng/cổ phần.

(ii) Đợt 2: 2,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành với điều kiện Coteccons có mức tăng trưởng doanh thu thuần hợp nhất đạt 40% (tương đương mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm 20% cho 2 năm liên tiếp, hoặc trong 1 năm có mức tăng trưởng 40%, giá phát hành 45.000 đồng/cổ phần.

Liên quan đến tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên, Chủ tịch HĐQT cho hay, ban điều hành công ty mong muốn cổ tức của cổ đông ngày một tăng, giá cổ phiếu cán đích 100.000 đồng/CP. Để cân bằng quyền lợi của cổ đông và đội ngủ cán bộ đã góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho công ty, CTD trình ĐHCĐ phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV. Đây là lần đầu tiên CTD phát hành ESOP kể từ khi niêm yết.

Đại diện của Công ty Chứng khoán Bảo Việt – BVSC đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu ESOP cho hay, việc chia thành 2 đợt phát hành để “giảm tốc” độ pha loãng cổ phiếu của CTD.

Phát biểu tại đại hội, đa số cổ đông đề nghị HĐQT điều chỉnh mức giá chào bán cổ phiếu ESOP xuống thấp hơn mức 35.000- 45.000 đồng/CP, xuống 30.000 đồng/CP thậm chí xuống mức 10.000 đồng/CP. Bởi CTD phát triển được như ngày hôm nay là nhờ vào đội ngủ công nhân viên, đội ngũ kỹ sư…

Sau quá trình thảo luận, Chủ tịch HĐQT đề nghị điều chỉnh một phần nội dung liên quan phát hành ESOP đợt 2. Theo đó, giá chào bán mới của đợt 2 sẽ là 60% giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành nhưng không cao hơn thị giá cổ phiếu; các nội dung được bảo lưu. Nội dung mới này đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

Thông qua hoán đổi CP hợp nhất Unicons vào CotecCons

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành 3,6 triệu CP nhằm hoán đổi toàn bộ CP đang lưu hành của CTCP Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) - ngoại trừ số lượng cổ phần Unicons mà Coteccons đang sở hữu. Sau hoán đổi, Coteccons sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ tại Unicons. Tỷ lệ hoán đổi dự kiến 1:0,745 - cổ đông sở hữu 1 CP Unicons sẽ hoán đổi 0,745CP Coteccons.

ĐHCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Bá Thăng Long, ông Brian Quan Pham và ông Huỳnh Lê Đức theo nguyện vọng cá nhân. Bầu các ứng viên thay thế bao gồm:

(i) Ông Hoàng Xuân Chính

(ii) Ông Tony Xuan Diep

(iii) Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara

Thanh Giang

Ngọc Quỳnh

Tài chính Plus

Trở lên trên