MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu xuất khẩu gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi sau thuế của Nam Kim đạt hơn 1.773 tỷ, gấp 12 lần cùng kỳ 2020

Doanh thu xuất khẩu gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi sau thuế của Nam Kim đạt hơn 1.773 tỷ, gấp 12 lần cùng kỳ 2020

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của NKG đạt 607 tỷ đồng, gấp 7,3 lần cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt 1.773 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước.

CTCP Thép Nam Kim (mã NKG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 vượt trội so với cùng kỳ 2020.

Cụ thể, doanh thu quý này của Nam Kim đạt 7.534 tỷ đồng, tăng 123% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 19.411 tỷ đồng, tăng 137%. Xuất khẩu đã trở thành cứu cánh cho Nam Kim khi doanh thu xuất khẩu 9 tháng đầu năm lên tới 12.749 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước và gấp đôi doanh thu nội địa, trong khi đó cùng kỳ năm trước doanh thu nội địa cao hơn doanh thu xuất khẩu khoảng 38%.

Doanh thu xuất khẩu gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi sau thuế của Nam Kim đạt hơn 1.773 tỷ, gấp 12 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Biên lợi nhuận gộp quý này tăng vọt so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,2% so với số 7,2% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý 3/2021 đạt 39 tỷ đồng, tăng 84% cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt 93 tỷ đồng, tăng hơn 46%.

Doanh thu xuất khẩu gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi sau thuế của Nam Kim đạt hơn 1.773 tỷ, gấp 12 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Chi phí tài chính quý 3/2021 của Nam Kim tăng vọt 48,8% lên 108 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đạt 266 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng quý này lên tới 465 tỷ đồng, gấp 6,2 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 882 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước.

Doanh thu xuất khẩu gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi sau thuế của Nam Kim đạt hơn 1.773 tỷ, gấp 12 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 3.

Mặc dù hầu hết chi phí tăng mạnh, lãi trước thuế quý 3/2021 của Nam Kim vẫn đạt 706 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 360 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.  

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của NKG đạt 607 tỷ đồng, gấp 7,3 lần cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt 1.773 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Nam Kim tăng vọt lên 15.792 tỷ đồng gấp đôi đầu năm, trong đó hàng tồn kho tăng gấp 3 lần từ 2.370 tỷ lên 7.300 tỷ, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng từ 1.218 tỷ lên 3.125 tỷ. Tiền mặt tăng gấp 3 lần từ 219 tỷ lên 691 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng tăng mạnh từ 369 tỷ lên 505 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn của Nam Kim cũng tăng mạnh từ 2.520 tỷ lên 4.382 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu NKG đã tăng gấp 7 lần trong 1 năm qua, hiện giao dịch ở mức 55.600 đồng/cp, ở mức đỉnh lịch sử.

Doanh thu xuất khẩu gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, 9 tháng lãi sau thuế của Nam Kim đạt hơn 1.773 tỷ, gấp 12 lần cùng kỳ 2020 - Ảnh 4.

Châu Cao

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên