MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Gặp hạn vì Du lịch Tân Phú, Ninh Vân Bay (NVT) báo lỗ quý 2 gần 300 tỷ đồng

02-08-2017 - 10:41 AM | Doanh nghiệp

Với khoản lỗ lên tới gần 300 tỷ đồng Ninh Vân Bay (NVT) đã soán ngôi Ocean Group (OGC) để trở thành doanh nghiệp lỗ lớn nhất quý 2 trên sàn tính đến thời điểm này.

CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 với khoản lỗ ròng cao bất ngờ lên tới gần 300 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 55 tỷ đồng tăng 41% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán tăng thấp nên lợi nhuận gộp đạt gần 28 tỷ đồng tăng gần 87% so với quý 2/2016.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính ghi âm gần 5,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thu về gần 5 tỷ đồng, chi phí tài chính lên tới gần 46 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ. Đáng chú ý chi phí QLDN lên tới hơn 263 tỷ đồng cao gấp 16 lần so với quý 2/2016 cộng thêm khoàn lỗ khác gần 2 tỷ đồng khiến NVT không thể có một quý kinh doanh thê thảm hơn với khoản lỗ ròng lên tới gần 300 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi gần 1,3 tỷ đồng – Đây là khoản lỗ lớn nhất mà NVT từng ghi nhận đồng thời công ty còn soán ngôi Ocean Group (OGC) để trở thành doanh nghiệp lỗ lớn nhất quý 2 trên sàn tính đến thời điểm này.

Công ty cho biết, đối với khoản vốn góp tại Công ty TNHH Hai Dung cùng toàn bộ các khoản tiền cho vay, tiền lãi vay của công ty này với toàn bộ các khoản tiền cho vay, tiền lãi vay của công ty tại CTCP Du lịch Tân Phú ước tính giá trị có thể thu hồi tối thiểu là 245 tỷ đồng. Bên cạnh đó ngày 22/6 công ty chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của công ty tại CTCP TM&DV Danh Việt và chuyển nhượng toàn bộ khoản vay của công ty tại Danh Việt với giá trị tối thiểu là 7 tỷ đồng. Do vậy công ty đã tiến hành trích lập dự phòng giá trị phải thu khó đòi. Tính đến 30/6/2017, các khoản phải thu liên quan đến Du lịch Tân Phú là gần 306 tỷ đồng.

Cụ thể, chi phí tài chính tăng do lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty liên kết khoảng 28 tỷ đồng và lập thêm dự phòng khoản đầu tư khác vào CTCP Du lịch Tân Phú là 10 tỷ đồng. Chi phí QLDN tăng chủ yếu do lập dự phòng các khoản phải thu từ CTCP Du lịch Tân Phú là 246 tỷ đồng. Thu nhập tài chính giảm do công ty ngừng trích lãi cho vay các khoản phải thu CTCP Du lịch Tân Phú do ước tính không thu hồi đủ nợ gốc.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, NVT đạt 124,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 27,6% so với cùng kỳ, LNST âm 295 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng 1,7 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2017 đã được cổ đông thông qua với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất ở mức 219 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17 tỷ đồng, tăng 9% ; trong đó lãi ròng 16,5 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Khoản lỗ lớn trong nửa đầu năm khiến việc thực hiện mục tiêu kinh doanh trên trở lên xa vời.

BCTC quý 2/2017_NVT

Tú Anh

Tài chính Plus/HSX

Trở lên trên