MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế ACV bất ngờ sụt giảm 381 tỷ đồng

26-09-2017 - 16:25 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu tài chính sau kiểm toán của ACV giảm mạnh 205 tỷ đồng, xuống còn 517 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức lợi nhuận được chia giảm và lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ giảm. Bên cạnh đó, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết sau kiểm toán cũng giảm 48 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2017.

Sau kiểm toán, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của ACV đạt 6.918 tỷ đồng, tăng nhẹ 21 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn so với trước kiểm toán đã khiến lãi gộp ACV trong nửa đầu năm 2017 chỉ còn 2.889 tỷ đồng, giảm 67 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính sau kiểm toán của ACV giảm mạnh 205 tỷ đồng, xuống còn 517 tỷ đồng, chủ yếu do cổ tức lợi nhuận được chia giảm và lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ giảm. Bên cạnh đó, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết sau kiểm toán cũng giảm 48 tỷ đồng.

Các khoản chi phía phát sinh trong kỳ như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý nhìn chung không có nhiều biến động so với báo cáo tự lập.

Kết quả, ACV ghi nhận 2.341 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán, giảm 233 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Ngoài ra, ACV còn ghi nhận khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lên tới 189 tỷ đồng sau kiểm toán, trong khi trong báo cáo trước đó, khoản chi phí này là không đáng kể.

Điều này khiến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm kiểm toán của ACV chỉ còn 1.712 tỷ đồng, giảm 381 tỷ đồng so với báo cáo trước đó, tương ứng mức giảm 18%.

Chi tiết báo cáo

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên