MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi quý 3 giảm 12%, Xây lắp điện 1 (PC1) vẫn vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng nhờ thu lớn từ nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió

Lãi quý 3 giảm 12%, Xây lắp điện 1 (PC1) vẫn vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng nhờ thu lớn từ nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió

Quý 3/2021 PCC1 ghi nhận lãi trước thuế hơn 187 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 156 tỷ đồng, giảm 12% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 144 tỷ đồng.

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 3.131 tỷ đồng, tăng mạnh 90% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ tăng giá vốn cao hơn, trên 115% dẫn đến lợi nhuận gộp thu về 315 tỷ đồng, giảm 6% so với quý 3/2020.

Xét theo cơ cấu, hoạt động xây lắp điện đóng góp tới 86% và gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái lên 2.695 tỷ đồng. Mảng bán điện mang về 115 tỷ đồng doanh thu, bán hàng hóa các loại đạt hơn 202 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu bán hàng hóa, vật tư giảm mạnh 70% xuống còn 121 tỷ đồng

Lãi quý 3 giảm 12%, Xây lắp điện 1 (PC1) vẫn vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng nhờ thu lớn từ nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 17 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính đặc biệt là chi phí lãi vay tiếp tục ở mức cao, ghi nhận 83 tỷ đồng. Ngoài ra, các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 20 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 65% và 17%  so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 3/2021 PCC1 ghi nhận lãi trước thuế hơn 187 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 156 tỷ đồng, giảm 12% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 144 tỷ đồng.

Lãi quý 3 giảm 12%, Xây lắp điện 1 (PC1) vẫn vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng nhờ thu lớn từ nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 7.667 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của PCC1 sau 9 tháng ghi nhận 394 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó LNST cổ đông công ty mẹ đạt 373 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra cho cả năm 2021, PCC1 đã thực hiện được 96% chỉ tiêu doanh thu và vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận gộp của hoạt động xây lắp và thiết bị ngành điện tăng cao so với cùng kỳ do 9 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu của nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió có giá trị lớn. 

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 275 tỷ đồng do phát sinh lãi từ đánh giá lại khoản đầu tư khi tăng vốn từ công ty liên kết thành công ty con; đồng thời lãi từ công ty liên doanh, liên kết là Gang thép Cao Bằng tăng thêm 70 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng 66% so với thời điểm đầu năm lên xấp xỉ 17.798 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 63% lên hơn 2.666 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang tăng mạnh từ 378 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4.957 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang của các dự án Nhà máy điện gió Liên Lập, Nhà máy điện gió Phong Huy và Nhà máy điện gió Phong Nguyên.

Tại thời điểm 30/9/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cảu PCC1 ghi nhận gần 1.542 tỷ đồng, hơn 711 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 244 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Lãi quý 3 giảm 12%, Xây lắp điện 1 (PC1) vẫn vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng nhờ thu lớn từ nhiều dự án tổng thầu EPC điện gió - Ảnh 3.

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên