MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LNST của SSI (mẹ) 6 tháng đầu năm giảm 24% so với cùng kỳ

Khoản tài sản ngắn hạn khác là giá trị đầu tư nhận hoàn vốn theo tiến độ ngắn hạn vẫn không đổi, có giá trị gần 229 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã: SSI) đã công bố BCTC quý 2/2016 của công ty mẹ.

Doanh thu hoạt động của công ty đạt 574 tỷ đồng - tăng 10% so với cùng kỳ tương đương 52 tỷ đồng. Đóng một phần không nhỏ vào kết quả này là việc hoàn nhập gần 20 tỷ đồng từ hoạt động khác.

Doanh thu môi giới tăng 28%, đạt gần 92 tỷ đồng và là hoạt động đem lại doanh thu lớn nhất trong số các nghiệp vụ môi giới, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính, lưu ký.

Chi phí hoạt động cũng giảm từ 172 tỷ đồng xuống 164 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động tài chính bị lỗ khi doanh thu tài chính giảm từ 144 tỷ trong kỳ trước xuống còn 52 tỷ, trong khi chi phí tài chính lại tăng vọt từ 27 tỷ lên 66 tỷ. Nguyên nhân là do SSI không có khoản lãi 78 tỷ từ việc bán khoản đầu tư vào công con, công ty liên kết như trước, đồng thời chi phí lãi vay tăng vọt.

Theo đó, SSI đạt 305,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016 – giảm 15% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, SSI lãi 415 tỷ đồng – giảm 24% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm cuối quý 2/2016, SSI có 431 tỷ đồng tiền mặt – giảm 100 tỷ so với đầu năm. Các khoản cho vay tăng gần 750 tỷ lên 4.383 tỷ đồng, trong đó phải thu về nghiệp vụ ký quỹ là 4.073 tỷ đồng.

Trong danh mục đầu tư chứng khoán, SSI đang phải trích lập dự phòng lớn nhất cho khoản đầu tư vào PVS với số lượng gần 4 triệu cổ phiếu với giá vốn bình quân 29.000 đồng, trích lập dự phòng 42 tỷ đồng. Lớn thứ 2 là cho 3 triệu cổ phiếu SSC giá vốn bình quân 55.722 đồng, trích lập dự phòng 32 tỷ.

Khoản tài sản ngắn hạn khác là giá trị đầu tư nhận hoàn vốn theo tiến độ ngắn hạn vẫn không đổi, có giá trị gần 229 tỷ đồng. Đây là giá trị đầu tư nhận hoàn vốn theo tiến độ ngắn hạn liên quan đến hợp đồng bán cổ phiếu giữa SSI và khách hàng về việc bán cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai (mã: HNG ) đã ký trong quý 2 năm 2015.

Báo cáo tài chính

Mai Linh

SSI

Trở lên trên