MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Luật Đất đai 2024: Định giá đất được tính bằng bảng giá do UBND cấp tỉnh ban hành

27-06-2024 - 06:52 AM | Bất động sản

Dự thảo nghị định mở rộng đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là toàn bộ hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện 2 dự thảo nghị định: Quy định về điều tra cơ bản đất đai ; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, hoàn thiện, bổ sung quy định ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính; việc lựa chọn tổ chức, tư vấn điều tra, đánh giá đất đai thực hiện theo quy định pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu…

Đáng chú ý, dự thảo nghị định mở rộng đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là toàn bộ hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, người nhận thừa kế theo quy định của pháp luật và nghiên cứu quy định bổ sung thời hạn áp dụng chính sách này.

Luật Đất đai 2024: Định giá đất được tính bằng bảng giá do UBND cấp tỉnh ban hành- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp.

Tại phiên họp, đại diện Bộ NN&PTNT kiến nghị cần cụ thể hóa các nội dung điều tra, đánh giá đất đai, được quy định trong Luật Đất đai, thành bộ chỉ tiêu, chỉ số cụ thể.

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phương pháp điều tra; các bộ chỉ tiêu, số liệu cần thu thập, điều tra, đánh giá đất đai tổng thể phục vụ công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên đất đai cả nước; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các công nghệ sử dụng điều tra, đánh giá đất đai, như công nghệ viễn thám, chụp ảnh hàng không.

Phó Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho các bộ TN&MT, NN&PTNT, KH&CN…, và các địa phương trong thực hiện điều tra, đánh giá, cải tạo đất đai theo phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Đại điện Bộ Công an, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định kết nối, chia sẻ, cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; làm rõ các nguồn kinh phí xây dựng, quản lý, bảo trì, duy trì, nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Phó Thủ tướng cho rằng cần quy định cụ thể về phương thức kết nối, chia sẻ các trường dữ liệu về đất đai với các cơ sở dữ liệu quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo từng cấp độ phù hợp với yêu cầu, nghiệp vụ quản lý của các bộ, ngành, địa phương cũng như nhu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ông Trần Hồng Hà lưu ý, Bộ TN&MT cần bám sát luật, hiểu đúng luật. Quá trình tiếp thu, chỉnh lý các quy định cần trao đổi với các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia để quy định một số điểm mới cho rõ ràng, dễ hiểu. Bộ TN&MT và Bộ Xây dựng làm việc, thống nhất cơ chế theo dõi, cập nhật "địa chỉ số" của thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo thời gian thực.

Luật Đất đai 2024: Định giá đất được tính bằng bảng giá do UBND cấp tỉnh ban hành- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh trao đổi tại cuộc họp.

Thống nhất nguyên tắc áp dụng phương pháp định giá đất

Tiếp thu, giải trình bổ sung dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai, Bộ TN&MT đã phối hợp với các bộ: KH&ĐT, Xây dựng, Công Thương, NN&PTNT quy định các tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất bảo đảm phù hợp với các luật chuyên ngành, quy chuẩn quốc gia, định mức kinh tế-kỹ thuật.

Dự thảo nghị định chỉ cụ thể hóa những điểm mới về quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được nêu Luật Đất đai mà pháp luật về quy hoạch chưa quy định; hoàn thiện quy định về trường hợp không phải thu hồi đất do tình huống bất khả kháng theo Bộ luật Dân sự, do lỗi của cơ quan Nhà nước làm ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất, trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất phương án về thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm phát triển quỹ đất; tư vấn lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; phương thức giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất, diện tích đất nằm xen kẹt cho cá nhân; quyết định giá đất trong trường hợp quá thời hạn theo luật định…

Tại cuộc họp, các ý kiến dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất nguyên tắc áp dụng phương pháp định giá đất đối với các dự án chưa quyết định giá đất dù đã được giao đất theo quy định và các văn bản quy định chi tiết.

Theo đó, việc định giá đất được tính bằng bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm giao đất trên thực tế nhân với hệ số điều chỉnh giá đất ở thời điểm tương ứng.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên