MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Masan Group đạt hơn 2.500 tỷ đồng LNST trong 9 tháng đầu năm - tăng 117%

31-10-2016 - 09:22 AM | Doanh nghiệp

Doanh thu từ thức ăn chăn nuôi đạt hơn 17.570 tỷ đồng – tăng gấp đôi so với 9 tháng đầu năm 2015 nhưng mảng thực phẩm, đồ uống mới đem lại phần lớn lợi nhuận gộp cho Masan.

CTCP Tập đoàn Masan (mã: MSN) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2016.

Trong quý 3, doanh thu thuần của Masan tăng 26% so với cùng kỳ, đạt hơn 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp cũng tăng 26%, đạt 3.282 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tài chính giảm một nửa, nhưng bù lại, lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh. Do đó, MSN đạt 1.054 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 114% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Masan Group đạt 30.148 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 58%. Trong đó, doanh thu từ thức ăn chăn nuôi đạt hơn 17.570 tỷ đồng – tăng gấp đôi so với 9 tháng đầu năm 2015. Tương ứng, lợi nhuận gộp từ mảng này cũng tăng gấp đôi, đạt gần 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận biên vẫn ổn định ở 22%.

Trong khi đó, doanh thu từ thực phẩm, đồ uống chỉ tăng 9%, đạt 9.770 tỷ đồng nhưng do lợi nhuận biên khá cao (43%) nên lợi nhuận gộp từ mảng thực phẩm, đồ uống đạt 4.190 tỷ đồng – cao hơn của cả mảng thức ăn chăn nuôi.

Lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tiếp tục tăng mạnh, đem lại hơn 700 tỷ đồng cho MSN. Còn chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng khá cao,

Chiếm phần lớn trong chi phí tài chính vẫn là chi phí lãi vay từ trái phiếu (1.925 tỷ đồng). Tính đến cuối tháng 9, MSN đang dư nợ hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu.

Mặc dù chi phí bán hàng và QLDN tăng cao so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ các chi phí này so với doanh thu thuần đã giảm mạnh từ mức xấp xỉ 20% trong 9 tháng đầu năm 2015 xuống còn gần 16% trong 3 quý đầu năm 2016.

Do đó, MSN đạt 2.534 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 117% so với cùng kỳ. Phần lợi nhuận cho cổ đông của công ty mẹ là 1.847 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 2.432 đồng.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên