MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam Long đạt 289 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II/2017, tăng 236% so với cùng kỳ năm trước

21-07-2017 - 11:21 AM | Doanh nghiệp

Báo cáo tài chính quý II/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố cho thấy, hoạt động kinh doanh trong kỳ của Nam Long đã có sự bứt tốc so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần trong kỳ của NLG đạt 1006 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn lại giảm 3% so với cùng kỳ năm trước đã giúp NLG ghi nhận mức lãi gộp 535 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ 2016. Biên lãi gộp tăng mạnh so với cùng kỳ lên mức 53%.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của NLG cũng có sự kiểm soát tốt, riêng chi phí bán hàng giảm 39% so với cùng kỳ góp phần nâng mức lãi trước thuế của NLG trong quý II lên con số 469 tỷ đồng, tăng 290% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ Nam Long trong quý II/2017 đạt 289 tỷ đồng, tăng 236% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, NLG ghi nhận mức doanh thu 1262 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước.

Dựa theo kế hoạch năm 2017, đã được ĐHĐCĐ NLG đưa ra, NLG chỉ mới hoàn thành 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng đã hoàn thành 61,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/06/2017, tổng tài sản của NLG đạt 7555 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó tiền và tương tương tiền đạt mức 1.167 tỷ đồng, tăng 235 tỷ đồng; phải thu tăng 592 tỷ đồng lên 1687 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm nhẹ 205 tỷ đồng xuống còn 3.493 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm, NLG đã bơm 550 tỷ đồng đầu tư dài hạn vào công ty liên doanh liên kết là Công ty Cổ phần NNH Mizuki. Nâng tổng mức đầu tư dài hạn vào các công ty liên doanh liên kết của Nam Long lên 556 tỷ đồng.


Cổ phiếu NLG tăng trưởng khoảng 40% kể từ đầu năm

Cổ phiếu NLG tăng trưởng khoảng 40% kể từ đầu năm

BCTC quý II/2017 NLG

Huy Nguyên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên