MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PGD báo lãi sau thuế 243 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm

18-01-2019 - 08:13 AM | Doanh nghiệp

Riêng quý 4/2018 PGD báo lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

CTCP Phân phối khí áp thấp dầu khí Việt Nam (PV GasD – mã chứng khoán PGD) đã công bố báo cáo tài chính quý 4 với kết quả doanh thu thuần đạt 2.138 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Chi phí giá vốn bỏ ra tăng mạnh hơn tỷ lệ tăng doanh thu, lên đến 21,2% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 194 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 46,1 tỷ đồng, giảm sâu đến 46% so với quý 4/2017.

PGD báo lãi sau thuế 243 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Tính chung cả năm 2018 PV GasD đạt 8.141 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017 và vượt 15% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 243 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và vượt 35% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Tính đến cuối năm 2018 PV GasD còn hơn 1.151 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, giảm gần 350 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 324 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và 827 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng.

Tổng tài sản cuối năm đạt 2.644 tỷ đồng, giảm 315 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả còn 1.272 tỷ đồng, giảm 272 tỷ đồng so với đầu kỳ, chủ yếu do giảm khoản phải trả người bán ngắn hạn.

Xem thêm BCTC quý 4/2018

Mai Nguyễn

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên