MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

27-05-2024 - 07:20 AM | Xã hội

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 27 - 31/5, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, như bảo hiểm xã hội, chương trình giám sát, quy hoạch biển quốc gia...

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7 , trong cả ngày 27/5, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Trong đó, phương án rút bảo hiểm một lần hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, dự kiến sẽ là nội dung nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội.

Cuối phiên thảo luận, cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 7. (Ảnh: Như Ý)

Trong ngày 28/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Chiều cùng ngày, Quốc hội chuyển sang thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ngày 29/5, các đại biểu sẽ có phiên thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 cũng được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp này.

Đến ngày 30/5, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, sau đó Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về nội dung này. Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 cũng được cho ý kiến tại phiên họp.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó có báo cáo việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp , tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Ngày 31/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An ; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Cùng ngày, Quốc hội sẽ họp riêng, thảo luận ở tổ về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Theo Luân Dũng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên