MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

REE: Quý 4/2019 lãi 449 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ

Mặc dù mảng cơ điện lạnh mang về nghìn tỷ doanh thu cho REE nhưng lãi chỉ vỏn vẹn 73 tỷ đồng trong khi hạ tầng điện nước đóng góp trên 63% vào tổng LNST.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã chứng khoán REE) đã công bố BCTC quý 4/2019 và lũy kế cả năm 2019.

Theo đó, riêng quý 4/2019 doanh thu thuần đạt 1.325 tỷ đồng giảm 19% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tới 78% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn gần 297 tỷ đồng giảm 23% so với quý 4/2018.

Trong kỳ REE thu về 124 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp 2,6 lần cùng kỳ trong đó có 70 tỷ đồng lãi từ bán, thanh lý các khoản số tức, hơn 51 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và gần 12 tỷ đồng từ cổ tức lợi nhuận được chia. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên tới hơn 110 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay và không còn được hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư cao như cùng kỳ 2018.

REE: Quý 4/2019 lãi 449 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí REE lãi ròng 477 tỷ đồng trong đó LNST thuộc về công ty mẹ đạt 449 tỷ đồng giảm 18,5% so với quý 4/2018 tương đương EPS đạt 1.449 đồng. 

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ mảng cơ điện lạnh đạt hơn 1.085 tỷ đồng, chiếm hơn 66% tổng doanh thu. Doanh thu từ mảng bất động sản đóng góp hơn 326 tỷ đồng, còn lại gần 224 tỷ đồng đến từ mảng hạ tầng, điện nước.

Tuy nhiên mảng cơ điện lạnh chỉ mang lại gần 73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi đó mảng hạ tầng điện nước lãi sau thuế 347,5 tỷ đồng, đóng góp trên 63% tổng lợi nhuận sau thuế đạt được trong quý.

REE: Quý 4/2019 lãi 449 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lũy kế cả năm 2019, REE đạt 4.890 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 4% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt 1.638,6 tỷ đồng giảm 8% so với 2018 tương đương EPS đạt 5.286 đồng. So với kế hoạch 5.577 tỷ đồng doanh thu và 1.465 tỷ đồng LNST, kết thúc năm 2019 REE mới hoàn thành được 88% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 17% mục tiêu về LNST. 

Tính đến 31/12/2019, tài sản dài hạn của REE lên tới 13.607 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài sản cố định của công ty này lại ở mức thấp, chỉ với 1.859 tỷ đồng, chiếm 14% tài sản dài hạn và chiếm chưa đến 10% tổng tài sản.

Nguồn lực chính của REE nằm ở nhóm tài sản là đầu tư tài chính dài hạn, với giá trị tại ngày 31/12/2019 lên tới 9.211 tỷ đồng, riêng đầu tư vào công ty liên kết lên tới 7.894 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính dài hạn theo đó chiếm tới hơn 68% tài sản dài hạn và gấp 5 lần tài sản cố định.

Danh mục đầu tư vào các công ty liên kết của REE là 20 công ty, trong đó có 6 công ty thủy điện, 2 công ty nhiệt điện, 1 công ty điện gió, 8 công ty cung cấp nước, 2 công ty bất động sản và 1 công ty cơ điện. Tỷ lệ sở hữu của REE tại các công ty liên kết này dao động từ khoảng 20% đến trên 40%.

REE: Quý 4/2019 lãi 449 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ - Ảnh 3.

Tú Anh

HSX

Trở lên trên