MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành phố trực thuộc TW giải ngân vốn đầu tư công cao nhất 6 tháng đầu năm

Thành phố trực thuộc TW giải ngân vốn đầu tư công cao nhất 6 tháng đầu năm

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, thành phố trực thuộc TW giải ngân vốn đầu tư công cao nhất đạt trên 30%.

Về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2023, báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2023 là 804.420,3 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2023 là 51.542,7 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao trong năm 2023 là 752.877,5 tỷ đồng (không bao gồm 12.887,2 tỷ đồng chưa giao).

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/5/2023 là 158.363,3 tỷ đồng, đạt 19,68% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/6/2023 là 226.159,2 tỷ đồng, đạt 28,11% kế hoạch. Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ ước giải ngân 6 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 28,63% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 30,49%.

Như vậy, số vốn giải ngân 6 tháng tăng hơn khá hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022 (25,68%). Trong đó, vốn trong nước giải ngân đạt 29,13% (cùng kỳ năm 2022 đạt 26,76%); vốn nước ngoài đạt 15,72% (cùng kỳ năm 2022 đạt 8,61%).

Theo báo cáo, có 9 bộ và 32 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 30%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Tiền Giang (52,81%), Đồng Tháp (50,28%), Long An (48,9%), Ngân hàng phát triển (100%), Ngân hàng nhà nước (47,08%).

Trong 5 thành phố trực thuộc TW, Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công cao nhất, đạt khoảng 31,23% so với tổng kế hoạch. Cùng với đó, Cần Thơ, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt lần lượt là 29,37%; 27,38%; 22,14%; 13,97% so với tổng kế hoạch.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 39 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, trong đó có 37 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương chỉ giải ngân được dưới 15% kế hoạch vốn.

Theo báo cáo từ UBND thành phố Hải Phòng, tính đến hết tháng 6/2023, toàn thành phố giải ngân được 7.288 tỷ đồng, đạt 59,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 35% tổng kế hoạch vốn. Các dự án của 4 ban quản lý trên địa bàn thành phố đều có tỷ lệ giải ngân cao, dẫn đầu là Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng hiện đang có tỷ lệ giải ngân đạt 57% kế hoạch vốn được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công; thành lập 4 Tổ công tác của thành phố do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng để đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; 2 Tổ công tác đã họp kiểm tra, đôn đốc giải ngân của các địa phương, đơn vị được phân công; ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Hải Phòng thực hiện đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Minh Tiến

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên