MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPTS: Quý 2/2015 lãi hơn 32 tỷ, phải thu khách hàng tăng vọt

Tại thời điểm 30/06/2015, FPTS có 1.150 tỷ đồng phải thu về giao dịch ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ…, tăng thêm 57 tỷ so với đầu kỳ. Khoản phải thu khách hàng tăng vọt từ 522 tỷ lên 1.287 tỷ.

CTCP Chứng khoán FPTS đã công bố BCTC quý 2/2015.

Doanh thu quý 2/2015 tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước trong đó mảng tăng trưởng mạnh nhất là tư vấn. Doanh thu tư vấn tăng 151% lên 7 tỷ đồng.

Nhưng đóng góp lớn nhất vẫn là môi giới và doanh thu khác. Với việc giá trị giao dịch thị trường tăng so với quý 2/2014, doanh thu môi giới cũng như doanh thu từ giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán đã tăng từ 4 – 5%. Trong khi đó, mảng tự doanh không đem lại doanh thu đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng 15,4% so với quý 2/2014, đạt 32,3 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2015, mảng tư vấn của FPTS tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng gần 130% và đạt 9,4 tỷ đồng. Tự doanh cũng tăng 163% lên gần 6 tỷ.

Tuy doanh thu môi giới giảm 16,3% và chỉ đạt 37,4 tỷ nhưng đây vẫn là mảng chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu doanh thu của FPTS. Doanh thu khác tăng nhẹ, đạt 70,6 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 tăng 1,5% và đạt 125,4 tỷ đồng. Với sự tăng trưởng nhẹ của doanh thu và mức tăng cao hơn của chi phí hoạt động kinh doanh cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp, FPTS đạt 65,4 tỷ lợi nhuận sau thuế - giảm gần 2% so với 6 tháng đầu năm 2014.

 

Tại thời điểm 30/06/2015, FPTS có 1.150 tỷ đồng phải thu về giao dịch ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ…, tăng thêm 57 tỷ so với đầu kỳ. Khoản phải thu khách hàng tăng vọt từ 522 tỷ lên 1.287 tỷ.

Mai Linh

FPTS

Trở lên trên