MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng về Luật đặc khu

Một số ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề có liên quan đến vụ việc gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 sáng 15/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết chung của kỳ họp, điểm rất mới tại kỳ họp này.

Phát hành 22.090 tỷ nhận nợ

Theo nghị quyết, Quốc hội đồng ý phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/ 1/ 1995. Trong đó năm 2018 là 6.000 tỷ đồng, năm 2019 là 7.000 tỷ đồng và năm 2020 là 9.090 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ, mức phát hành trái phiếu Chính phủ nhận nợ hằng năm phải nằm trong tổng mức vay của ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định tại nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Tiền lãi đối với khoản nhận nợ 22.090 tỷ đồng trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ được tính từ ngày 1/1/2016 và theo lãi suất trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn phát hành trong tháng 12/2015. Tiền lãi này được thanh toán hằng năm hoặc cộng dồn đến cuối kỳ và phát hành trái phiếu Chính phủ để bổ sung nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chính phủ xác định phương án trả lãi, báo cáo Quốc hội quyết định khi trình dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng và bảo toàn, phát triển quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 /1/ 2018 đến ngày 31/12 /2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu. Nguồn kinh phí thực hiện do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.

Với nghị quyết này, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong cử tri và nhân dân.

Xác định trách nhiệm liên quan đến các vụ tụ tập

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo nghị quyết kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh phúc cho biết, một số ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề có liên quan đến vụ việc gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội, tụ tập trái phép ở một số địa phương như Tp.HCM, Bình Thuận…

Đồng thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật gây hủy hoại tài sản của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng xấu đến đời sống Nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư,…, trong đó cần có biện pháp thích đáng cho các đối tượng lợi dụng dân chủ, lòng yêu nước, kích động, lôi kéo, xúi giục người dân tham gia chống phá, biểu tình.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương sử dụng các biện pháp để ổn định tình hình, không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội như thời gian vừa qua. Tăng cường vận động, tuyên truyền người dân hiểu đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu nhằm kích động người dân tham gia hoạt động chống phá.

Dự thảo nghị quyết xin được tiếp thu theo hướng bổ sung các giải pháp đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, trong đó có giải pháp về "giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội", ông Phúc cho biết.

Theo Hà Vũ

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên