MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục thua lỗ 167 tỷ đồng trong quý 2/2021, Đạm Hà Bắc (DHB) nâng lỗ lũy kế lên hơn 5.000 tỷ đồng

Tiếp tục thua lỗ 167 tỷ đồng trong quý 2/2021, Đạm Hà Bắc (DHB) nâng lỗ lũy kế lên hơn 5.000 tỷ đồng

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 Đạm Hà Bắc lỗ tiếp 415 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 5.162 tỷ đồng.

CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Tính riêng quý 2 doanh thu thuần tăng 30,7% so với cùng kỳ, trong khi chi phí vốn chỉ tăng 2,7% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 136 tỷ đồng – cải thiện rõ rệt so với số lỗ gộp hơn 50 tỷ đồng cùng kỳ.

Doanh thu tải chính đạt 17,8 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính – là khoản chi trả lãi vay – tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 253 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,6 tỷ đồng lên trên 40 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên dẫn đến việc Đạm Hà Bắc lỗ thuần 167 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trừ thêm các chi phí khác, quý 2 Đạm Hà Bắc lỗ hơn 167,3 tỷ đồng, giảm lỗ một nửa so với quý 2 năm ngoái.

Tiếp tục thua lỗ 167 tỷ đồng trong quý 2/2021, Đạm Hà Bắc (DHB) nâng lỗ lũy kế lên hơn 5.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 Đạm Hà Bắc đạt 1.867 tỷ đồng doanh thu, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ hết chi phí, công ty báo lỗ gần 415 tỷ đồng trong nửa đầu năm, giảm lỗ được khoảng 278 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến 30/6/2021 lên 5.162 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 2.393 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 2/2021 Đạm Hà Bắc còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.593 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 4.047 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính 6.640 tỷ đồng. Tổng tiền lãi phải trả trong kỳ gần 472 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên