MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết giảm tối đa chi phí, 6 tháng đầu năm 2017 Khoáng sản Hà Giang (HGM) lãi gấp 10 lần cùng kỳ

19-07-2017 - 10:41 AM | Doanh nghiệp

Riêng 6 tháng đầu năm 2017 Khoáng sản Hà Giang đã hoàn thành 92% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán HGM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017.

Doanh thu bán hàng trong quý đạt 25,56 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ trong khi giá vốn bỏ ra lại giảm sút 28% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 15,62 tỷ đồng – trong khí quý 2 năm ngoái lãi gộp chỉ hơn 3 tỷ đồng.

Các khoản doanh thu từ tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không chênh lệch lớn, nên riêng quý 2/2017 Khoáng sản Hà Giang đã lãi trước thuế hơn 14 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 12,45 tỷ đồng, gấp gần 10 lần so với số lãi hơn 1,2 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt trên 50,44 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 22,66 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 20,02 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần lợi nhuận đạt được nửa đầu năm 2016.

Năm 2017 Khoáng sản Hà Giang đặt mục tiêu lãi trước thuế 24,6 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 92% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó.

Nguyên Phương

HGM

Trở lên trên