MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm "đòi nợ thuê"

Trong tờ trình, Chính phủ đề nghị đưa ngành, nghề "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong vai trò thẩm tra, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng không lên cấm nhưng cần đưa ra các quy định phù hợp.

Sáng 15/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết trong tờ trình, Chính phủ đề nghị đưa ngành, nghề "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, có 2 ý kiến về vấn đề này.

"Loại ý kiến thứ nhất tán thành Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Luật đưa ngành, nghề "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Đồng thời, đề nghị có quy định xử lý chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ hiện nay, làm rõ tác động và phương án xử lý đối với các doanh nghiệp này trong dự thảo Luật. Loại ý kiến thứ hai không nên đưa ngành, nghề "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh", báo cáo thẩm tra cho biết.

Ủy ban Kinh tế nhận thấy việc thuê một đơn vị trung gian đứng ra thu hồi nợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi các công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ sử dụng các công cụ, biện pháp đạt kết quả, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế cũng nhận thấy thời gian qua do chưa có quy định rõ ràng, chặt chẽ về các yêu cầu, điều kiện phải tuân thủ đối với hoạt động này nên đã nảy sinh một số trường hợp biến tướng, lạm dụng, có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.

"Đề nghị không nên cấm đối với hoạt động kinh doanh này, thay vào đó, cần bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bảo đảm quản lý nhà nước chặt chẽ đối với loại hình kinh doanh này", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày trước Quốc hội.

 Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Trước đó, Ủy ban Kinh tế cũng nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư. Dự án luật cũng đã được soạn thảo đầy đủ đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Vệ phạm vi điều chỉnh, Ủy ban Kinh tế cho rằng những vẫn đề pháp lý mới phát sinh, chưa có tiền lệ và chưa được kiểm nghiệm trong thực tiễn thì chưa nên quy định ngay trong Luật. Với những vấn đè này, nên ban hành Nghị quyết thí điểm của Quốc hội hoặc Nghị định của Chính phủ, sau quá trình thực thi, tổ chức đánh giá, nếu đủ điều kiện mới luật hóa để bảo đảm tính khả thi, tính ổn định của pháp luật.

Với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định trong Điều 7 dự thảo Luật; sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong Điều 8 dự thảo Luật, Ủy ban kinh tế đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo các quy định theo hướng quy định rõ nguyên tắc xác định hình thức áp dụng cụ thể đối với điều kiện đầu tư kinh doanh nhất định để bảo đảm tính chặt chẽ, làm rõ việc áp dụng nhiều hình thức đối với cùng một loại điều kiện đầu tư kinh doanh. Bổ sung quy định về đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Theo tờ trình của Chính phủ về Luật Đầu tư (sửa đổi), bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 6 ngành, nghề để phù hợp với yêu cầu, thực tiễn quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này và bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành việc bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, vì việc quy định điều kiện để kinh doanh các ngành, nghề này là không cần thiết, không phù hợp về mặt bản chất; sửa đổi một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phù hợp với Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), thống nhất với quy định mới của một số luật có liên quan.

"Đề nghị tiếp tục rà soát kỹ Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề bảo đảm thực sự tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, rõ ràng về quy trình, thủ tục thực hiện cho nhà đầu tư", Ủy ban Kinh tế nêu rõ.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận chọn bỏ. Danh mục này bao gồm: (i) Ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường; và (ii) Ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường có điều kiện. Ngoài 02 Danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên