MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vua cá tra" Hùng Vương báo lãi quý 3 đạt 226 tỷ đồng cao gấp 17 lần cùng kỳ

26-07-2016 - 11:55 AM | Doanh nghiệp

9 tháng đầu năm 2016, Hùng Vương (HVG) có doanh thu từ thị trường nội địa tăng trưởng 20% so với cùng kỳ trong đó doanh thu từ thủy sản tăng gấp 2,5 lần.

CTCP Hùng Vương (mã CK: HVG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2016 (niên độ tài chính 01/10 đến 30/09) với khoản lãi ròng tăng mạnh gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 6.612 tỷ đồng, tăng trưởng 45%; giá vốn cũng tăng mạnh 45% nên lãi gộp đạt 472,6 tỷ đồng, tăng trưởng 39%.

Đáng chú ý trong kỳ HVG có khoản lợi nhuận 46,3 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết trong khi cùng kỳ thua lỗ gần 13 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí HVG ghi nhận lãi ròng hợp nhất đạt 226,4 tỷ đồng, tăng cao gấp 17.4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 (niên độ từ 1/10/2015 đến 30/6/2016), Công ty đạt 14.936 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 26,5%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 244 tỷ đồng, tăng trưởng 311,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, so với kế hoạch trước thuế 500 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã thực hiện 63% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm, cả doanh thu xuất khẩu và nội địa của Công ty đều tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu xuất khẩu tăng từ 3.315,6 tỷ lên 4.696 tỷ đồng và doanh thu nội địa đạt 10.353,6 tỷ, tăng mạnh so với con số 8.631 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nội địa thủy sản là tăng mạnh hơn cả đạt 3.137 tỷ đồng (tăng gần 1.000 tỷ đồng).

Cơ cấu doanh thu thuần 9 tháng niên độ tài chính năm 2016
Cơ cấu doanh thu thuần 9 tháng niên độ tài chính năm 2016

Tính đến 30/06/2016, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng mạnh lên 6.666 tỷ đồng, trong đó tăng mạnh nhất là phải thu ngắn hạn khách hàng trong nước từ mức 2.800 tỷ thời điểm đầu năm lên 4.933,6 tỷ đồng.

Thanh Tú

HSX

Trở lên trên