MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo Việt (BVH) lãi to trong quý 2/2017, chỉ trong nửa năm hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm

31-07-2017 - 10:28 AM | Doanh nghiệp

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 25%, đạt 10.933 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng mạnh, đạt gần 600 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 2.203 tỷ đồng -–tăng 31%

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 (số liệu trước soát xét).

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt tăng trưởng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 1.103 tỷ đồng – tăng 56% so với cùng kỳ và hoàn thành 92,3% kế hoạch năm. Riêng quý 2/2017, BVH đã đạt 709 tỷ đồng LNST.

Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 25%, đạt 10.933 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động này tăng mạnh, đạt gần 600 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 2.203 tỷ đồng -–tăng 31% là nguyên nhân chính giúp BVH đạt kết quả lợi nhuận sau thuế như trên.

Thông tin từ Bảo Việt cho biết, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu tăng trưởng 31,4% so với cùng kỳ; doanh thu phí bảo hiểm tăng 30,5%, tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới với mức tăng trưởng 35%.

Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận mức tăng 22,3% về tổng doanh thu; doanh thu phí bảo hiểm gốc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số với 22,43%. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 71% kế hoạch năm, tăng trưởng 15,3%.

Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 41.319 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng, tương ứng 8,5% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ.

Doanh thu trong 6 tháng đầu năm của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) hoàn thành 66,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 42,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 60,8% kế hoạch cả năm.

BCTC quý 2/2017

Hà Phương

BVH

Trở lên trên