MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội thay chủ đầu tư giai đoạn II dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội

14-09-2015 - 15:01 PM | Bất động sản

Ngày 11/9, UBND Thành phố ban hành văn bản số 6349/UBND-XDGT về chuyển chủ đầu tư giai đoạn II dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố đồng ý về chủ trương đề nghị của liên Sở: Xây dựng - Văn hóa Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) về chuyển chủ đầu tư giai đoạn II Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội từ Sở Xây dựng sang Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện việc bàn giao, chuyển chủ đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm việc triển khai dự án thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, đúng tiến độ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn thiện các nội dung công việc của giai đoạn I, thanh quyết toán các gói thầu theo quy định và phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc bàn giao trách nhiệm chủ đầu tư và triển khai thực hiện giai đoạn II của dự án.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao để thống nhất phương án về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý dự án, báo cáo UBND Thành phố những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên