MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Hà Bắc lãi kỷ lục gần 1.800 tỷ đồng trong năm 2022

Đạm Hà Bắc lãi kỷ lục gần 1.800 tỷ đồng trong năm 2022

Số lãi khủng này giúp công ty giảm lỗ lũy kế xuống dưới 3.000 tỷ đồng, chỉ còn âm vốn chủ sở hữu hơn 252 tỷ đồng.

CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (UpCOM: DHB) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.147 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại tăng nhẹ khiến lãi gộp giảm mạnh 41% so với cùng kỳ xuống còn 381 tỷ đồng.

Trong kỳ Đạm Hà Bắc chi ra 218 tỷ đồng chi phí tài chính trong đó riêng chi phí lãi vay là 187 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, Đạm Hà Bắc còn lãi sau thuế hơn 85 tỷ đồng, giảm 71,5% so với số lãi 299 tỷ đồng đạt cùng kỳ năm 2021 - Đây cũng là quý thứ 6 liên tiếp DHB kinh doanh có lãi.

Đạm Hà Bắc lãi kỷ lục gần 1.800 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

Luỹ kế cả năm 2022, Đạm Hà Bắc đạt 6.441 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 44,5% so với năm ngoái; Biên lãi gộp tăng mạnh từ 26,6% lên 44%. Sau khi trừ chi phí Đạm Hà Bắc báo lãi kỷ lục 1.779 tỷ đồng - gấp 287 lần so với số lãi hơn 6 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Số lãi khủng này giúp công ty giảm lỗ lũy kế xuống dưới 3.000 tỷ đồng, chỉ còn âm vốn chủ sở hữu hơn 252 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đề ra kế hoạch doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng, gần gấp đôi so với 2021. Mặc dù vậy, lợi nhuận dự kiến chỉ chưa đến 9 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm 2022, DHB đã hoàn thành vượt 43% mục tiêu về doanh thu và vượt xa mục tiêu về lợi nhuận.

Đạm Hà Bắc từng được xem là cánh chim đầu đàn của ngành sản xuất phân đạm và hoá chất của cả nước, nổi tiếng với thương hiệu urê Hà Bắc.

Từ năm 2014 trở về trước, công ty thường xuyên kinh doanh có lãi, tuy nhiên chuyển sang giai đoạn 2015 - 2020, Đạm Hà Bắc thua lỗ bình quân vài trăm tỷ mỗi năm, riêng 2020 lỗ kỷ lục 1.461 tỷ đồng. Và sau đó nhờ giá urê tăng, kết quả kinh doanh của Đạm Hà Bắc lại khởi sắc trở lại kể từ năm 2021.

Đạm Hà Bắc lãi kỷ lục gần 1.800 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 2.

Tính đến 31/12/2022, tổng nợ phải trả của Đạm Hà Bắc còn hơn 7.800 tỷ đồng trong đó dư nợ vay tài chính ngắn hạn còn 1.750 tỷ đồng (giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) và dư nợ vay tài chính dài hạn còn 1.484 tỷ đồng (giảm hơn 1.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Việc giảm nợ vay khiến cho chi phí lãi vay trong năm 2022 của Đạm Hà Bắc giảm mạnh so với cùng kỳ.

Đạm Hà Bắc lãi kỷ lục gần 1.800 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 3.

Trần Dũng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên