MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

OGC lỗ gần 33 tỷ đồng 6 tháng, nỗ lực thoát án hủy niêm yết

30-08-2015 - 22:00 PM | Doanh nghiệp

Những vấn đề kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ, ý kiến nhấn mạnh và những chênh lệch trong báo cáo tài chính của OGC kỳ này, thực ra, không quan trọng bằng việc cuối cùng Công ty cũng đã công bố thông tin báo cáo tài chính đúng hạn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC - Ocean Group) công bố báo cáo bán niên 2015 hợp nhất có soát xét.

Ngoài những vấn đề bị kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ, kết quả kinh doanh của OGC cũng thay đổi so với báo cáo công ty tự lập. Từ việc lãi 3,9 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), OGC chính thức lỗ 22,75 tỷ đồng sau soát xét. Chênh lệch lợi nhuận thực ra không quá lớn đối với OGC, mặc dù kết quả kinh doanh đã "xoay chiều" từ lãi sang lỗ.

Mặc dù chênh lệch hầu như ở toàn bộ các khoản mục báo cáo kết quả kinh doanh, đáng kể nhất vẫn là khoản chênh lệch chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm của OGC. Theo báo cáo tự lập, chi phí này ở mức 73 tỷ đồng. Trong khi đó báo cáo soát xét ghi nhận chi phí lên tới 116 tỷ đồng.

Đáng lưu ý là những ý kiến ngoại trừ mà kiểm toán đưa ra đối với báo cáo tài chính của Ocean Group.

Cuối quý 2/2015, OGC và công ty con là OCH (CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) đang ghi nhận một số khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là cá khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho một số công ty với số tiền lên tới 955 tỷ đồng và một số khoản phải thu ngắn hạn khác trên 44 tỷ đồng chưa đánh giá được khả năng thu hồi. OGC đã trích lập dự phòng 311 tỷ đồng cho các khoản đầu tư ngắn hạn. Kiểm toán không thể xác minh liệu có cần phải điều chỉnh việc trích lập dự phòng nói trên.

Cũng OGC và OCH cuối quý 2 đang ghi nhận một số khoản trả trước cho người bán với số tiền 232 tỷ đồng. Kiểm toán chưa xác định được tính hiện hữu và tính đầy đủ của khoản công nợ này cùng với một số khoản công nợ khác, trị giá hàng chục tỷ đồng.

OCH và OGC cũng đang ghi nhận các khoản góp vốn để triển khai dự án đầu tư với số tiền 564 tỷ đồng - đang được ghi nhận trên khoản mục Phải thu dài hạn khác. OGC, OCH và các đối tác liên quan vẫn chưa cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu của các giao dịch này.

Những vấn đề kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ, ý kiến nhấn mạnh và những chênh lệch trong báo cáo tài chính của OGC kỳ này, thực ra, không quan trọng bằng việc cuối cùng Công ty cũng đã công bố thông tin báo cáo tài chính đúng hạn.

Với sự gấp rút này, cổ đông OGC cuối cùng cũng có thể thở phào vì công ty có khả năng thoát án hủy niêm yết. Theo cam kết giữa OGC và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, nếu công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sau 30/8/2015, OGC chắc chắn sẽ bị hủy niêm yết do những vi phạm trong việc công bố thông tin.

Đan Nguyên

Trí Thức Trẻ/OGC

Trở lên trên