MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VIC: 22/1 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn VCSH tỷ lệ 1.000: 325

14-01-2013 - 17:16 PM | Doanh nghiệp

VIC: 22/1 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn VCSH tỷ lệ 1.000: 325

cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 325 cổ phiếu mới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:       Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (VIC)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng:       24/01/2013

- Lý do và mục đích: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (do Tập đoàn Vingroup – Công ty CP phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn)

- Tỷ lệ thực hiện: 1.000: 325 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 325 cổ phiếu mới)

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 227.650.168 cổ phiếu

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

thanhhuong

VSD

Trở lên trên