MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Maseco (MSC): Năm 2018 chính thức báo lỗ 164 tỷ đồng

22-01-2019 - 14:05 PM | Doanh nghiệp

Chỉ lãi thấp trong quý 1 và thua lỗ trong cả 3 quý còn lại nên kết thúc năm 2018 Maseco đã báo lỗ lớn – Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp này kinh doanh thua lỗ.

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) đã công bố BCTC quý 4/2018 với con số lỗ lớn lên tới gần 119 tỷ đồng và báo lỗ cả năm tới 164,3 tỷ đồng.

Cụ thể, riêng quý 4/2018 doanh thu thuần đạt hơn 66 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 161,8 tỷ đồng cùng kỳ, kinh doanh dưới giá vốn khiến MSC lỗ gộp 84,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp đạt 13,3 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận gần 10 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh so với con số 366 triệu đồng cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh từ hơn 15 tỷ đồng xuống còn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 66,7% so với cùng kỳ, chi phí QLDN đội lên gần 40 tỷ đồng thay vì được ghi âm gần 10 tỷ đồng trong quý 4/2017 nên lỗ thuần lên tới 123,4 tỷ đồng thay vì lãi thuần 5,3 tỷ đồng. Có thêm lực đỡ 7,8 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên lỗ ròng giảm xuống còn gần 119 tỷ đồng thay vì có lãi 3,45 tỷ đồng.

Maseco (MSC): Năm 2018 chính thức báo lỗ 164 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty doanh thu tài chính tăng do công ty thanh lý các khoản đầu tư tài chính, chi phí tài chính giảm do công ty tiến hành hoàn nhập các khoản lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Chi phí bán hàng tăng do tăng các khoản chi phí đầu vào và chi phí QLDN tăng do lập dự phòng nợ phải thu. Do đó nguyên nhân của thua lỗ lớn trong kỳ của công ty là do lỗ hoạt động kinh doanh nông sản và việc lập dự phòng giảm giá hàng điện tử.

Luỹ kế cả năm 2018, MSC đạt 927,8 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 11,2% so với cùng kỳ, gánh nặng giá vốn và chi phí khiến lỗ ròng cả năm lên tới hơn 164 tỷ đồng trong khi 2017 Maseco báo lãi 20,7 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018, MSC có 158 tỷ đồng tài sản ngắn hạn giảm mạnh so với con số 620 tỷ đồng đầu kỳ trong đó hàng tồn kho giảm tới 79% xuống còn gần 95 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 3 tỷ đồng so với con số 25,77 tỷ đồng đầu kỳ. Tài sản dài hạn cũng hao hụt gần một nửa nên kết quả tổng tài sản của MSC chỉ còn 352 tỷ đồng giảm 61% so với đầu năm 2018.

Bên nguồn vốn nợ phải trả cũng giảm mạnh từ 504 tỷ đồng xuống còn 131,7 tỷ đồng do công ty đã trả được bớt nợ người bán và vay nợ tài chính ngắn hạn, do lỗ luỹ kế 163,6 tỷ đồng nên vốn chủ sở hữu của công ty giảm còn 220,6 tỷ đồng.

Được biết trong những tháng cuối năm 2018 thị trường chứng kiến loạt bán tháo cổ phiếu MSC của lãnh đạo và người có liên quan của Maseco. Từ các lãnh đạo cấp cao, Thành viên HĐQT, BKS và người nhà lần lượt bán hết lượng cổ phiếu đang sở hữu. Ngay sau đó, Maseco đã tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường để thay máu nhân sự, các cổ đông lớn mới đã lần lượt thay thế vị trí của các lãnh đạo cũ.

Thu Hiền

Tài chính Plus/HNX

Trở lên trên