TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tranh cãi quanh 'chiếc ghế nóng' ở Sở Y tế Đắk Lắk

12-05-2016 - 20:18 PM | Thời sự

Tranh cãi quanh 'chiếc ghế nóng' ở Sở Y tế Đắk Lắk
Sở Y tế Đắk Lắk

Vụ thay đổi vị trí 2 cán bộ cấp trưởng phòng mới đây tại Sở Y tế Đắk Lắk đang trở thành đề tài nóng của dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với "người trong cuộc" là ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở.

Có dư luận cho rằng, theo quy định của tỉnh, trưởng phòng tài chính kế toán cấp sở không được giữ chức quá 2 nhiệm kỳ. Thực tế ông Nguyễn Hữu Thông đã làm việc tại Phòng Tài chính kế toán Sở Y tế 25 năm, qua 4 đời giám đốc sở, làm Trưởng phòng Tài chính kế toán hơn 16 năm, kiêm Kế toán trưởng?

Ông Doãn Hữu Long: Ngày 4/1/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử quy định đối với cán bộ chủ chốt được điều động, luân chuyển đối với người giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, đơn vị.

Theo đó, Trưởng Phòng Tài chính kế toán thuộc Sở không phải là đối tượng được quy định tại quyết định này.

Về vấn đề này, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã có công văn số 1051-CV/BTC ngày 18/11/2012 trả lời rằng, trưởng, phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương do từng địa phương, cơ quan, đơn vị tự quyết định.

Mặt khác, thông tư liên tịch số 163/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước không có quy định việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại một cơ quan, đơn vị không quá 2 nhiệm kỳ (10 năm).

Sau khi được Sở Nội vụ thỏa thuận đồng ý bổ nhiệm lại tại công văn số 181/SNV-CBCC&VC ngày 13/2/2015, Sở Y tế ra quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hữu Thông với thời hạn 5 năm kể từ ngày 14/2/2015.

Chủ trương luân chuyển ông Nguyễn Hữu Thông, Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng về vị trí lãnh đạo Thanh tra Sở, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc trường Trung cấp Y tế được cho là "cú đẩy bất ngờ", ông nghĩ sao về việc này?

- Tại cuộc họp Ban Giám đốc, Sở Y tế đã thống nhất chủ trương luân chuyển công tác đối với ông Nguyễn Hữu Thông khỏi vị trí Trưởng Phòng Tài chính kế toán. Cũng tại cuộc họp này, cả 3 Phó giám đốc chưa thống nhất phương án điều động ông Nguyễn Hữu Thông về các vị trí lãnh đạo: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở Y tế.

Tuy nhiên, tại cuộc họp Đảng ủy Sở Y tế ngày 17/3/2016 (có Giám đốc và 1 phó Giám đốc Sở tham dự) đã thống nhất phương án điều chuyển ông Nguyễn Hữu Thông giữ một trong 3 chức danh trên.

Như vậy, trên thực tế, trong Ban Giám đốc Sở Y tế có 4 người thì có 2 người thống nhất với phương án luân chuyển ông Nguyễn Hữu Thông,Trưởng Phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng về vị trí lãnh đạo Thanh tra Sở, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc trường Trung cấp Y tế.

Theo nguyên tắc, cơ quan Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng nên trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở là người quyết định.

Cũng cần nói thêm, việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thông giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ còn dựa trên kết quả phiếu thăm dò tín nhiệm điều động và bổ nhiệm. Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại các cuộc họp Ban Giám đốc (kết quả cả 2 lần đều đạt 3/4 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ: 75%) và Đảng ủy (kết quả: 13/14 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ: 92,86%), Ban giám đốc Sở đã thống nhất điều động và bổ nhiệm ông Thông giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

Như vậy, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thông vào chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy định và được sự thống nhất cao của Đảng ủy cũng như Ban Giám đốc Sở Y tế.

Có dư luận cho rằng việc soạn quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Thông (QĐ số 378/QĐ-SYT) hấp tấp đến nỗi ghi nhầm “Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 16/4/2015”, tức là năm... ngoái”. Ông có ý kiến gì về việc này?

- Sau các cuộc họp ngày 8/4/2016 của Ban Giám đốc và Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế ký ban hành các quyết định về công tác nhân sự, trong đó có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Thông giữ chức Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 14/4/2016.

Quyết định này đã ban hành và gửi cho Đảng ủy Sở, các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, việc công bố và trao quyết định cho cá nhân ông Lê Minh Thông chưa thực hiện được vì trong thời gian này ông nghỉ phép thường niên 2016, từ ngày 11/4 đến hết ngày 5/5.

Khi hết thời gian nghỉ phép, ngày 5/5, lãnh đạo Sở Y tế đã đến công bố và trao quyết định cho ông Lê Minh Thông tại Chi cục ATVSTP. Tôi khẳng định là Sở Y tế không ban hành quyết định số 378 có ghi “Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 16/4/2015” như dư luận nêu.

Có ý kiến cho rằng, ông Lê Minh Thông, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ bị điều chuyển để đặt ông Nguyễn Hữu Thông ngồi vào vị trí mới với lý do không chính đáng về lý lịch?

- Trước hết, tôi xin nói rõ rằng việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Thông, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế vào chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện căn cứ tinh thần văn bản Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thuộc Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (do vi phạm quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của BCH TƯ Đảng về mối quan hệ lịch sử chính trị gia đình).

Để thực hiện việc điều động này, Sở Y tế đã triển khai thực hiện các bước đúng quy trình, quy định; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan trên cơ sở kết quả lấy phiếu kín thăm dò tín nhiệm tại các cuộc họp Ban Giám đốc (kết quả cả 2 lần đều đạt 3/4 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ: 75%) và cuộc họp Đảng ủy (14/14 phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ: 100%).

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tại các cuộc họp này, Ban Giám đốc Sở thống nhất điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Thông giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông nói sao về thông tin cho rằng ông Nguyễn Hữu Thông, người cũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Sở, vừa sinh con thứ tư, chưa bị kỷ luật?

- Căn cứ điểm e, khoản 4, điều 7 của văn bản số 01-HD/UBKTTW, ngày 26/4/2011 của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hướng dẫn thực hiện quyết định số 09-QĐ/TW, ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về việc bổ sung, sửa đổi điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa 10) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, trường hợp ông Nguyễn Hữu Thông không vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (trường hợp 1 trong 2 người có con riêng thì được sinh 1 đến 2 con - PV).

Theo T.Nhung

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên