MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PXS: 6 tháng đầu năm đạt 76 tỷ LNST - tăng 24%, dòng tiền âm 204 tỷ

21-07-2015 - 09:54 AM | Doanh nghiệp

Doanh thu từ hoạt động xây lắp là 586,3 tỷ và doanh thu dịch vụ là 12 tỷ.

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã: PXS) đã công bố BCTC quý 2/2015.

Doanh thu thuần của công ty tăng 14,4% so với quý 2/2014 và đạt 598 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp là 586,3 tỷ và doanh thu dịch vụ là 12 tỷ.

Với việc giữ ổn định tỷ lệ giá vốn/doanh thu, lợi nhuận gộp cũng tăng 13,2% và đạt hơn 91 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của PXS đạt 47,2 tỷ - tăng 16,4%.

Tương đồng như vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 của PXS đạt 1.062 tỷ - tăng gần 21% và lợi nhuận gộp đạt 157 tỷ đồng. Mặc dù chi phí tài chính giảm 19% nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên hơn 20%. Kết quả cuối cùng, PXS đạt gần 76 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 24% so với cùng kỳ.

 

Cũng tương tự như 6 tháng đầu năm 2014, tất cả dòng tiền trong 6 tháng đầu năm 2015 đều âm. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 72,4 tỷ (cùng kỳ âm 136,4 tỷ); dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 33,7 tỷ (cùng kỳ âm 25,1 tỷ); dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 97,7 tỷ (cùng kỳ âm gần 6 tỷ).

Theo đó, dòng tiền lưu chuyển thuần trong kỳ âm 203,7 tỷ và tiền cuối kỳ của PXS giảm từ 385 tỷ xuống còn 181 tỷ.

Mai Linh

PXS

Trở lên trên